Khoá Tu-Học Phật-Pháp Âu-Châu kỳ 23

22 -31.07.2011

Wieselburg Áo Quốc

(trích "Bản tin ngắn số 6, Kết thúc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23 tại Wieselburg – Áo Quốc")

Kính thưa chư liệt vị,

Có thể nói vắn tắt một câu trước tiên : Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu lần thứ 23 này là một thành công vượt bực, tiền hung hậu kiết, kể qua 22 khóa trước . Đó là nhờ sự hỗ trợ hết lòng của Chư Tôn Đức Tăng Ni , các chùa, các tự viện và toàn thể bà con phật tử xa gần trong vùng Âu Châu cũng như nhiều nơi khác. Chúng tôi xin mạn phép trình bày chi tiết một vài điểm như sau :

Trước hết là số học viên .

Trong Bản tin ngắn số 5, chúng tôi dự đoán từ 600 đến 700, nhưng đến 3 ngày trước khi bế giảng số học viên tăng đến con số kỷ lục 1.024 , gồm 92 Tăng ni932 học viên cư sĩ nam nữ, thuộc 18 quốc gia được chia ra như sau (theo thứ tự ABC) :

Ái Nhỉ Lan : 2, Anh Quốc : 23, Áo : 116, Bỉ : 2, Đan Mạch : 56, Đức : 229, Hòa Lan : 110, Hung Gia Lợi : 16, Mỹ : 8, Na Uy : 30, Nga : 3, Phần Lan : 20, Pháp : 201, Thụy Điển : 24, Thụy Sỹ : 85, Tiệp Khắc : 1, Việt Nam : 5, Ý : 1.

Double-click on each picture to enlarge