Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

12.06.2011

Biểu-tình

trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội và TLS Trung-Cộng tại Sài Gòn

 

Hết lòng hoan-hô và ghi ơn ồng-bào

đã biểu-tình 2 ngày Chủ-Nhật 05 và 12.06.2011

tại Sài Gòn và Hà Nội !!!

Có 3 điều đáng chú ý khi so-sánh cuộc biểu-tình tuần này với cuộc biểu-tình vào Chủ nhật tuần trước 05.06.2011 :

1.         người ta thấy người biểu-tình ở Saigon đã giảm hẳn việc sử-dụng "cờ đỏ sao vàng" và hình HCM nên "cờ đỏ sao vàng" và hình HCM rất ít so với tuần trước (xin đừng quên là trong cuộc cách-mạng ông-Âu đưa đến sự sụp đổ của Bức Tường Bá Linh, các đoàn biểu-tình luôn luôn dương "cờ CS" vì đó là "lá bùa hộ-mạng", không cho Công-An CS có cớ để dùng bạo-lực đàn-áp; đó chỉ là "giai-doạn 1"...), 

2.          người ta thấy những thanh-niên sinh-viên biểu-tình đã hát những bài hát tranh-đấu trước năm 1975, và ngay cả bài hát "Ðáp Lời Sông Núi" của nhạc-sĩ Trúc Hồ tại hải-ngoại,

3.        đã có những biểu-ngữ chống "Tàu Cộng" (thay vì chống "Trung Quốc")

http://thegioimoionline.com/tm.php?recordID=2481

Double-click on each picture to enlarge

 

Hình ảnh Biểu-Tình

ngày 12.06.2011

trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

  

     

   

   

   

   

 

Hình ảnh Biểu-Tình

ngày 12.06.2011

trước LSQ Trung-Cộng tại Sài Gòn