Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình & tuần-hành xe-đạp

10.07.2011

tại Paris - Pháp Quốc

 

Đả-đảo
ảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù
phản-bội Tổ-Quốc

Hình ảnh : Nguyễn Bắc Ninh (Paris) & Đỗ Xuân Quang (Liège)

Video Youtube 1     Video Youtube 2

Phóng-sự / RFA / Ca Dao : rfa.org/vietnamese

Cuộc biểu tình cũng đã đón nhận những người Việt đến từ các quốc gia rất xa như anh Lê Hữu ào, đến từ thành phố Liège, thuộc Vương quốc Bỉ. Phát biểu trong cuộc biểu tình, anh Lê Hữu ào chia sẻ 3 điểm:

"iểm thứ nhất, chúng tôi từ Liège sang tham dự buổi biểu tình ngày hôm nay, thì xin hết lòng hoan hô và ghi ơn đồng bào bên nhà, cũng như đồng bào ở hải ngoại 5 tuần liên tiếp, tự phát đứng lên biểu tình.

iều thứ nhì, chúng ta đều biết, ông Phạm van ồng, năm 1958, khi ông ta ký bản văn công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên đảo Hoàng sa và Trường Sa đó, thì ông ta đã thắt vào cổ của đảng Cộng Sản Việt Nam một cái dây thòng lọng mà ngày hôm nay đồng bào càng ngày càng xiết chặt.

Và điều thứ ba là tương lai của dân tộc Việt Nam chỉ có người Việt Nam mình là lo được thôi. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không lo; chỉ có người Việt Nam mình là lo được thôi. Thì ở hải ngoại hay ở quốc nội chúng ta phải đứng lên và chúng ta đang đứng lên."

Double-click on each picture to enlarge