Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình "ngồi" chống Trung-Cộng
Sitting contre la Chine
07.08.2011
Sài Gòn

Double-click on each picture to enlarge

Bị Công-an ngăn-cản (các nhà đấu-tranh bị công-an cấm cản, không cho ra khỏi nhà...),
dân Sài Gòn đã "biểu-tình ngồi"....
Nhưng, tại sao chế-độ CSVN lại "sợ" Dân Sài Gòn đến mức đó ?
Interdits de manifester (les activistes pro-démocratie sont empêchés de sortir de chez eux...),
les Saigonais ont choisi la formule du Sitting...
Mais, pourquoi le régime communiste a-t-il si "peur" des Saigonais ?

CÔNG AN SÀI GÒN BẮT GIAM TRÁI PHÉP
NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC

Trong cuộc "biểu-tình ngồi" sáng ngày 07.08.2011 tại Sài Gòn, có sự tham-gia của 2 nhân-vật đấu-tranh mà dân mạng biết tiếng (và công-an biết mặt), đó là cô Lê Thị Kim Thu (dân oan phóng-viên, từng bị giam tù một nam tại Hà Nội, từ 11-2008 đến 11-2009 vì tội "xúi giục dân oan Mai Xuân Thuơng "biểu tình") và anh Ngô Duy Quyền, chồng của Luật sư Lê Thị Công Nhân (anh Quyền đã nhiều lần tham-dự biểu-tình tại Hà Nội tháng 6-7/2011). Cô Kim Thu, Anh Duy Quyền và anh Trần Tiến –ạt (một người em họ của anh Quyền) đã bị bắt đua về đồn công-an phường –akao, quận 1, Sài Gòn lúc 11g sáng.

Des patriotes arrêtés illégalement par la Police Communiste

Lors du sitting du 07.08.2011 à Sài Gon, on a remarqé la présence de 2 activistes pro-démocratie bien commus de la communauté Internet : Mlle Lê Thị Kim Thu (reporter, défenseur des expropriés, déjà emprisonnée pendant un an, de novembre 2008 à novembre 2009 pour "incitation à manifester" contre les expropriations illégales) et M. Ngô Duy Quyền, époux de l'avocate Lê Thị Công Nhân (M. Quyền a participé à plusieurs manifestations à Hà Nội en juin et juiller 2011). Mlle Kim Thu, M. Quyền et M. Trần Tiến –ạt (cousin de M. Quyền) ont été arrêtés et conduits au poste de police de Dakao, 1er arrondissement de Sài Gòn, à 11h.

Sài Gòn

        

        

        

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser le régime communiste vietnamien

–ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !