Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

17 & 18.11.2011

Biểu-tình
Manifestations
Thái Hà & Hà Nội

Double-click on each picture to enlarge

 

Giáo-xứ Thái-Hà

17.11.2011

        

 

Biểu-tình tại Hồ Gươm, Hà Nội

18.11.2011