Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

05.08.2012

Biểu-tình "ngồi"

Sài Gòn

Double-click on each picture to enlarge

Tại Sài Gòn, giữa không khí công an trấn áp căng thẳng, những nhà yêu nước trẻ vẫn bình tĩnh, lạc quan, chờ đợi cơ hội tuyên duong chủ quyền dân tộc.

  

  

  

  

Vũng Tàu

 
Nhà Chị Bùi Minh Hằng

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser le régime communiste vietnamien

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !