Biểu Tình - Tuyệt Thực - Toạ Kháng - Cầu Nguyện
Manifestation - Grève de la faim - Prières

devant la Commission des Droits de l'Homme
Place des Nations

Genève - Suisse - Thụy Sĩ - 08.05.2009

1.   Reportage de Léman Bleu
Inerview de M. LÊ Hữu Đào par Mme Martine Brocard

2.   SLIDE SHOW
http://www.fileden.com/files/2008/2/25/1781529/GENEVE.swf

3.   Chị Nguyễn Thị Trâm Oanh phỏng-vấn
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?
name=News&file=article&sid=2587

1.   Ông Lê Thành Lập, đến từ Anh Quốc
2.   Ông Vũ Nhân, đến từ California - Mỹ Quốc
3.   Ông Lê Hữu ào, đến từ Bỉ Quốc
4.   Ông Trần Hàng Nguyên, đến từ Thụy Sĩ
5.   Ông Phạm Trương Long, đến từ ức Quốc

6.   Linh-Mục Nguyễn ức Khoan, đến từ Thụy Sĩ
7.   Ông Đinh Lâm Thanh, đến từ Pháp Quốc
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=
News&file=article&sid=2586

4.   Ký-giả Nguyễn văn Đông phỏng-vấn các Nhân-sĩ

Phần 1 : http://www.youtube.com/watch?v=oTOSocq09gA&feature=related

1.   Ông Nguyễn Quốc Nam, Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam
2.   Ông Lại Thế Hùng, đến từ Pháp Quốc
3.   Nữ Ca-sĩ Nguyệt-Ánh
4.   Ông Đặng Vũ Lợi
5.   Ông Lê Thành Lập, đến từ Anh Quốc
6.   Ông Trần Duy Nhơn

Phần 2 :
http://www.youtube.com/watch?v=1XZFq-yu6Ms

1.   Linh-Mục Phạm Sơn Hà, đến từ Đức Quốc
2.   Ông Nguyễn Văn Rỵ
3.   Ông Lê Hữu Ðào, đến từ Bỉ Quốc

Phần 3 :
http://www.youtube.com/watch?v=XCvIzPMwBo4&feature=related

1.   Ông Đinh Lâm Thanh, đến từ Pháp Quốc
2.   Ông Võ Văn Ái, đến từ Pháp Quốc