Mạng Lưới Nhân-Quyền Việt-Nam

Giải Nhân-Quyền

Prix "Droits de l'Homme "

2021
WESTMINSTER

Cô Đinh Thị Thu Thủy, Bà Cấn Thị Thêu, Ông Trịnh Bá Tư, Ông Trịnh Bá Phương
và Ông Nguyễn Văn Túc

      

 

2020
OTTAWA

Ông Nguyễn Năng Tĩnh, Ông Nguyễn Văn Hóa, và Hội Nhà Báo Độc L?p Việt Nam

Ông Nguyễn Năng Tĩnh,
Nguyễn Văn Hóa,
Hội Nhà Báo Độc L?p Việt Nam

2019
OTTAWA

Mục-sư Nguyễn Trung Tôn, Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và Luật-sư Lê Công Định

Mục-sư Nguyễn Trung Tôn,
Nguyễn Đặng Minh Mẫn,
và Luật-sư Lê Công Định

  

Buổi lễ trao giải được tổ-chức tại Trụ-sở Thượng-Viện Canada, Thủ-đô Ottawa, Canada vào ngày 7 tháng 12 năm 2019 nhân dịp kỷ-niệm Ngày Quốc-tế Nhân-quyền lần thứ 71.

Video Youtube

       

2018
WESTMINSTER

Trần Thị Nga,
Ông Hoàng –ức Bình,
và Bà Phạm –oan Trang

rfa.org/vietnamese/news

2017
WESTMINSTER

Ông Nguyễn Hữu Vinh
(biệt-danh Anh Ba Sàm),
Hội Anh Em Dân Chủ,
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
(biệt-danh Mẹ Nấm),
và Mục-sư Y Yích

 
nguoi-viet.com/little-saigon/

2016
BOSTON

Luật-sư Võ An Đôn,
Mạng Lưới Blogger Việt-Nam,
Bà Trần Ngọc Anh

và Bà Cấn Thị Thêu

  
Video Youtube

2015

Hoà-Thượng Thích Không Tánh,
Hồ Thị Bích Khuong
và Bà Bùi Thị Minh Hằng

  

2014

Dòng Chúa Cứu Thế Việt-Nam,
Ông Nguyễn Bắc Truyền,
Nhạc si Việt Khang
và Nhạc-si Trần Vũ Anh Bình

   

2013

Luật-sư Lê Quốc Quân,
Ông Trần Huỳnh Duy Thức,
và Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng

  

2012

Phạm Thanh Nghiên,
nhà báo Tạ Phong Tần
và Bà Huỳnh Thục Vy

  

2011

Ông Cù Huy Hà Vũ
và Bà –ỗ Thị Minh Hạnh

 

2010

Ký-giả Trương Minh –ức 
và Ông –oàn Huy Chương

 

2009

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy
và Mục-sư Nguyễn Công Chính

 

2008

Thượng-tọa Thích Thiện Minh,
Nhà báo –iếu Cày Nguyễn Van Hải
Bán-nguyệt-san Tự-Do Ngôn-Luận

 

2007

Ông Hoàng Minh Chính,
Luật-sư Lê Thị Công Nhân
và Luật-sư Nguyễn Văn –ài

  

2006

Ông –ỗ Nam Hải
và Ông Nguyễn Chính Kết

 

2005

Ông Lê Quang Liêm
Linh-mục Phan Van Lợi
và Thượng-tọa Thích Tuệ Sĩ

  

2004

Ông Phạm Quế Dương
và Bác-sĩ Nguyễn –an Quế

 

2003

Ông Nguyễn Vũ Bình,
Ông Lê Chí Quang,
Ông Nguyễn Khắc Toàn
và Bác-sĩ Phạm Hồng Sơn

   

2002

Hòa-thượng Thích Quảng –ộ
và Linh-mục Nguyễn Văn Lý

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !