Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

15.05.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Tiếng hát đã cất lên tại Nghệ-An - 15.08.2016 : Video Facebook

Đà-Nẵng

         

Hải-Dương

Hải-Phòng

Huế

      

Nghệ-An

     

Nghệ-An
Diễn-Châu

  

Nghệ-An
Song-Ngọc

Cha G.B. Nguyễn Đình Thục, giáo-xứ Song-Ngọc, giáo-phận Vinh, tranh-luận với nhà Cầm quyền về quyền-lợi của ngư-dân :
Video Facebook.com/tinmungchonguoingheo

         

     

Tọa-kháng

Video : Tọa-kháng tại Sài-Gòn - Nguyễn Huệ

           

Quảng-Bình

Vinh

Lộc-Mỹ

Phú-Linh

Trung-Song

Vạn-Lộc

Xuân-Kiều

     

    

 

 

  

 

Vũng-Tàu

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !