Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

29.05.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Hà-Nội

  

Hà-Nội, 29.05.2016 : Công-An bắt Chị Thúy Nga :    

Kinh-Nhuận

    

Sài-Gòn

  

Thái-Hà

    

Vinh

Phú-Yên

      

Vũng-Tàu

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !