Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

18-31.07.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Tổng-hợp các hình ảnh biểu-tình chống Formosa ngày 31.07.2016 : Video Youtube

Tổng biểu-tình bằng xe gắn máy tại giáo-phận Vinh ngày 31.07.2016 :  Video nsvietnam.blogspot.be

Việt-Nam
31.07.2016

     

       

         

Hà-Nội
31.07.2016

LM Gioan Nguyễn Ngọc Thanh Phong : Video Youtube

       

      

     

   

Hải-Phòng
31.07.2016

  

Sài-Gòn
31.07.2016

Toàn cảnh biểu-tình chống Formosa 31.07.2016 tại Sài-Gòn : Video Youtube 1

Biểu-tình chống Formosa sáng 31.07.2016 tại Sài-Gòn : Video Youtube 2

       

      

Hà-Nội
30.07.2016

 

Nha-Trang
30.07.2016

30.07.2016 : Lo sợ biểu-tình chống Formosa, Công-an vây kín nhà blogger Mẹ Nấm
Video Youtube.com

 

Hà-Nội
27.07.2016

  

Đồng-Nai
24.07.2016

        

Hà-Nội
24.07.2016

      

 

Phú-Yên
24.07.2016

Videos :
Video Youtube
Video Facebook/thanhnienconggiao 1
Video Facebook/thanhnienconggiao 2
Video Facebook/hdcdvn

      

      

Sài-Gòn
24.07.2016

Video Youtube

Đà-Nẵng
19.07.2016

   

Nha-Trang
19.07.2016

     

Hải-Dương
18.07.2016

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !