Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

15-31.08.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Hà-Nội
26.08.2016

Sáng 26.08.2016, Bà con bắt đầu tuần-hành trên đường Quang Trung : Video Youtube

      

Hà-Nội
21.08.2016

       

Hà-Tĩnh
21.08.2016

     

Phú-Yên
21.08.2016

Video Youtube
Video Facebook.com/danlambaovn

     

Hà-Nội
15.08.2016

  

Vinh
15.08.2016

Giáo-phận Vinh tuần-hành bảo vệ môi-trường hướng về trung-tâm giáo-phận :

Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3      Video Youtube 4

Video Facebook/CONGHOATHOIBAO     Video drive.google.com

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

   

Vũng-Tàu
15.08.2016

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !