Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

tháng 09.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam - septembre 2016

Bắc-Giang 27.09.2016

 

Vũng-Tàu 27.09.2016

Vào lúc 11 giờ ngày 27 tháng 9, tại khu-vực biển Hồ-Cóc, huyện Xuyên-Mộc, tỉnh Bà-Rịa - Vũng-Tàu, một số công-dân của tỉnh này đã biểu-thị thái-độ ủng-hộ đồng-bào miền Trung khởi-kiện Formosa Hà-Tĩnh ra tòa án :

Video Facebook.com/chantroimoimedia

Kỳ-Anh 26.09.2016

     

     

 

Tây-Yên/Dũ-Yên
18.09.2016

Video_Ffacebook.com/chantroimoimedia
Video Youtube

Phú-Yên/Kỳ-Anh 01.09.2016

Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3
Video Facebook.com/thanhnienconggiao
Hà-Tĩnh 01.09.2016 : Công-an đánh ngư-dân biểu-tình vì môi-trường : VideoYoutube 4

      

      

      

      

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !