Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

tháng 11.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam - novembre 2016

Thái-Hà
27.11.2016

       

        

      

   

Hà-Nội
23.11.2016

Sáng ngày 23.11.2016, bà con Dân Oan ba miền đã biểu-tình trước cổng trụ-sở văn-phòng trung-ương đảng (phủ chủ-tịch nước Trần Đại Quang), yêu cầu giải-quyết các đơn thư khiếu-nại, tố-cáo của bà con.
Hiện-tại bà con bị lực-lượng an-ninh nơi đây bắt lên xe bus chở đi.
Mong mọi người quan-tâm theo-dõi !

  

Hà-Tĩnh 22.11.2016

Sáng ngày 22.11.2016, Linh-mục Phêrô Trần Phúc Chính (Quản-hạt Văn Hạnh, kiêm quản-xứ Cửa Sót) cùng Linh-mục Phêrô Trần Phúc Cai (quản-xứ Thu Chỉ) đã dẫn đoàn người dân đi lên UBND tỉnh Hà Tĩnh nộp đơn đòi công-ty Formosa bồi-thường thỏa-đáng

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !