Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

tại Hải-Ngoại

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
en dehors du Vietnam

danlambaovn.blogspot.com

19.02.2017
Ottawa

      

       

   

07.01.2017
San Jose

         

 

25.10.2016
London

chantroimoimedia.com

        

17.10.2016
San Jose

      

15.10.2016
San Jose

       

       

08.10.2016
Frankfurt Römerberg

     

   

08.10.2016
San Jose

       

      

07.10.2016
Oslo

      

      

      

     

       

17.09.2016
San Jose

       

 

03.09.2016
Melbourne

Cộng-đồng Công-Giáo Tổng-Giáo-Phận Melbourne hip-thông cùng Giáo-Phận Vinh
trong cuộc đấu-tranh thoát hiểm-họa môi-sinh ô-nhiễm tại Việt-Nam

      

     

      

      

      

      

      

    

01.09.2016
San Jose

     

27.08.2016
San Jose

Video Facebook 1      Video Facebook 2

21.08.2016
San Jose

       

       

20.08.2016
Tokyo

Video Facebook

       

        

    

20.08.2016
Toronto

Toronto : Người Việt biểu-tình lên án Việt-Cộng
Video Youtube

10.08.2016
Taïpei

Đài Loan : Người Việt biểu-tình đòi Formosa cút khỏi Việt Nam
nguoi-viet.com/nguoi-viet-television
Video Youtube

07.08.2016
Bangkok

   

06.08.2016
Bolsa
California

06.08.2016 - Bolsa / California

31.07.2016
Manille

31.07.2016
Paris

Paris biểu-tình phản đối Formosa 31.07.2016 : Video Youtube

nsvietnam.blogspot.be

31.07.2016
Seoul

   

30.07.2016
Houston

   

31.07.2016
Melbourne

Melbourne : 500 người Việt xuống đường tuần-hành chống Formosa : Video Youtube

    

31.07.2016
San Jose

Cng-đồng San Jose đồng-hành biểu-tình chống Formosa ngày 31.07.2016 cùng quốc ni :
Video Youtube.com

       

     

30.07.2016
Allemagne

     

24.07.2016
Australia

24.07.2016
Seoul

     

 

17.07.2016
San Jose

      

   

07.07.2016
Melbourne

    

17.06.2016
Formosa

  

Phóng-sự gây chấn-động dư-luận Đài-Loan của đài truyền hình PTS : Video Youtube

11.06.2016
Oregon

       

       

      

Little Saigon California
04.06.2016

        

     

San Jose
04.06.2016

Video Youtube

Arlington
03.06.2016

     

  

mucvuvanbut.net

22.05.2016
Victoria

    

21.05.2016
Perth

      

15.05.2016
Varsovie

   

14.05.2016
Adelaïde

     

14.05.2016
Sydney

   

Video Youtube

14.05.2016
Frankfurt

     

      

14.05.2016
Westminster
Little Saigon

       

     

01.05.2016
New Jersey

     
01.05.2016
Los Angeles
   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !