LITTLE SAIGON, CALIFORNIA - USA
27.04.2013
Commémoration du 30 avril

Ban Tổ Chức Tưởng Niệm Tháng Tư Đen và Quốc Hận 30-04 phối hợp với Đài Little Saigon Radio, California tổ chức Lễ Chào Quốc Kỳ và Thắp Hương Tưởng niệm các Chiến Sĩ Anh Hùng và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Tự Do cũng như trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, và Toàn Vẹn Lãnh Thổ trong suốt ba mươi tám năm qua. Kính mời quý vị, quý bạn xem hình ảnh ghi nhận được trong buổi lễ.