42 năm QUỐC-HẬN 2017

42è Commémoration du 30 avril

ASIA - U.S.A.

Arizona
U.S.A.

Công-–ồng Người Việt Quốc-Gia Arizona : Lễ Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận
& Ban-hành Nghị-Quyết Tháng Tu –en tại Arizona
Video Youtube

Austin - Texas
U.S.A.

Lễ Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận
Video Youtube

Bangkok
THAILANDE

Người Việt Tị-nạn Cộng-sản tại Thái-Lan làm Lễ Quốc-Hận 30.04
Video Youtube

Boston
U.S.A.

Lễ Thượng Kỳ Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận trước Toà Thị-Chính thành-phố Boston,
tiểu-bang Massachusetts
Video Facebook      Video Youtube 1      Video Youtube 2

Chicago
U.S.A.

Chicago, Illinois : Video Youtube

Houston
U.S.A.

Houston, Texas : Cộng-Đồng Người Việt Quốc Gia / Houston
Video Youtube 1      Video Youtube 2

Little Saigon
U.S.A.

Nam California biểu-tình ngày 29.04.2017
Video Youtube 1

Little SaiGon Tưởng-Niệm 30.04 cùng TNS gốc Việt Janet Nguyễn
Video Youtube 2

Giới Trẻ Việt-Nam tổ-chức hội-thảo giữa các thế-hệ người Việt ti Little Saigon :
"42 Năm: Hôm Qua, Hôm Nay Và Ngày Mai Trong Ánh Mắt Của Giới Trẻ"

     

     

       

      

      

Marin County
U.S.A.

Lễ Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận : Hội Ái-Hữu người Mỹ gốc Việt quận Marin,
Hội Ái-Hữu H.O. San Francisco và Hội-Đồng Liên-Hợp Cựu-Chiến-Binh Hoa-Kỳ Marin
Video Youtube

Minnesota
U.S.A.

Hợp-ca Lễ Tưởng-Niệm Ngày Quốc Hận
Video Facebook.com/CONGHOATHOIBAO

Oakland
U.S.A.

Oakland, California
Video Youtube

Orlando
U.S.A.

Orlando, Florida : Sinh viên UCF
Video Youtube

Philadelphia
U.S.A.

28.04.2017 : Cộng-Đồng Người Việt, tổ-chức Cựu-Chiến-Binh Hoa-Kỳ tại Việt-Nam
và Hội-–ồng Thành-Phố Philadelphia đã tổ-chức Lễ Thượng-Kỳ và Vinh-Danh Cờ Vàng
tại City Hall của thành-phố Philadelphia
Video Youtube

Portland - Oregon
U.S.A.

Cộng-Đồng Người Việt Tị-nạn Cộng-sản tại Portland
Video Youtube

RALEIGH-NC
U.S.A.

Cộng-Đồng Người Việt / Raleigh-NC
Video Youtube 1      Video Youtube 2

San Diego
U.S.A.

San Diego
hoangsaparacels.blogspot.be     Video Youtube

       

      

    

San Jose
U.S.A.

Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3
Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn : Video Youtube 4      Video Youtube 5

Santa Clara
U.S.A.

Cộng-Đồng Ngưi Việt Quốc-Gia Bắc Cali
Video Youtube 1      Video Youtube 2

Seoul
COREA

Video Facebook/saigonposts

Tai Peh
CHINA

Video Youtube 1      Video Youtube 2

Vancouver-Washington
U.S.A.

Video Youtube

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !