42 năm QUỐC HẬN 2017

42è Commémoration du 30 avril

AUSTRALIA -CANADA

Adélaïde
Australia

chantroimoimedia.com

      

       

Canley Heights
Australia

23.04.2017 : Đêm Thắp Nến

Video Youtube

Mississauga
Canada

Hội Cựu-Quân-Nhân Quân-Lực VNCH

Video Youtube

Montreal
Canada

29.04.2017 : Hội Bảo-Vệ Di-Sản Việt-Nam

Video Youtube

ài Tưởng-niệm Tử-sĩ Quân-Lực VNCH (QLVNCH) và ồng-Bào vượt biên tử-nạn,
Nghĩa-trang Le Repos St-Francois d'Assise, Sherbrooke Est, 6893, Montréal

  

Ottawa
Canada

Lễ Thượng-Kỳ Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận trước Quốc-Hội Canada

Video Facebook      Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3

     

      

     

Queensland
Australia

Quốc Hận

Video Youtube

Toronto
Canada

Quốc-Hận và Lễ Thượng-Kỳ tại tiền-đình Quốc-Hội Tỉnh-Bang Ontario

      

     

Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3      Video Youtube 4
Video Youtube 5
      Video Youtube 6      Video Youtube 7     Video Facebook

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !