42 năm QUỐC HẬN 2017

42è Commémoration du 30 avril

Việt-Nam

An-Phú

Sáng 19.04.2017 tại An-Phú, Châu Đốc, An-Giang, các tín-đồ Phật-Giáo Hoà-Hảo Truyền-Thống
đã xuống đường biểu-tình phản-đối và yêu-cầu tôn-trọng tự-do tín-ngưỡng.
Ngay lập tức công-an đã ra tay ngăn cản, dẫn đến xô xát, và một tín-đồ Phật-Giáo Hoà-Hảo bị đánh ngất xiủ...
Video Youtube

Cao-Bằng

    

Hà-Nội

30.04.2017 anh chị em chúng tôi tổ-chức biểu-tình tại Bến xe Mỹ-Đình, bất ngờ tên CA côn-đồ ra gây-hấn và tấn-công tôi
Video Youtube

Ngh-An

30.04.2017 : Giới trẻ và trẻ em đồng-loạt xuống đường
Video Youtube

Phú-Vinh

Giới trẻ Giáo-xứ Phú-Vinh lên tiếng vì môi-trường, phản-đối Formosa !!!
Video Facebook      Video Youtube 1      Video Youtube 2
  

Phú-Yên

Giáo-xứ Phú-Yên tưởng-niệm 42 năm ngày Dân-Tộc Việt-Nam mất quyền làm người (30.04.1975 - 30.04.2017)
Cha Anton Đặng Hữu Nam cùng bà con Giáo-xứ Phú-Yên xuống dường ...
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3      Video Youtube 4

Quỳnh-Lưu

24.04.2017 : Biểu-tình ở Quỳnh-Lưu
Video Youtube

3 Linh-mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Duy Tân cùng hàng ngàn người dân lên trụ-sở huyện Quỳnh-Lưu phản-đối công-an cướp tài-sản và đánh đập người dân một cách thô-bạo
Video Facebook.com/thanhnienconggiao

30.04.2017 : Hàng trăm trẻ em Quỳnh-Lưu biểu-tình chống Formosa
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3

Sài-Gòn

  

Thái-Hà

30.04.2017 : Bài giảng thánh-lễ Công-lý & Hòa-bình t?i Giáo-xứ Thái-Hà ngày 30.04.2017
Linh-mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong
Video Youtube

Vũng-Tàu

      

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !