Cérémonie d'Inauguration
de la Stèle
des Boat People Vietnamiens

12.09.2010

Lễ Khánh-Thành
Tượng-đài
Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân

Bussy-Saint-Georges

Rond-point de Saigon - Bussy-Saint-Georges

FRANCE

Double-click on each picture to enlarge

Photos

Hình ảnh / photos : Bắc Ninh - http://community.webshots.com/album/578570683AGBEgv

        

        

        

        

         

        

        

        

          

    

 

Vidéos

Lễ Khánh-thành Tượng-đài Thuyền-nhân Việt-Nam tới Bussy

Bài phát-biểu của bà Dân-biểu Chantal Brunel vùng Seine et Marne Pháp Quốc
Allocution de Madame la Députée de Seine et Marne : Chantal Brunel

Bài Hát Bông Hồng Cài Áo của Chị Minh Hiếu (một Nữ Thuyền Nhân Việt Nam)

Phỏng-vấn Ông Vũ Đình Lâm va Ông Mai Quốc Minh

Phỏng-vấn Ông Nguyễn Hoài Thanh & Ông Trịnh Nghiã

Phỏng-vấn một tham-dự-viên (Paris) và Ông Lê Hữu Đào (VQ Bỉ)


http://www.youtube.com/watch?v=Y2TsZstoPKQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rF-xMvP82qE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7uCgMIuFagw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pXgGnjdVLb4&feature=related

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%C5%B8%40%1E%5E

http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=23&sub=23&id=55422

http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7890

http://www.viendongdaily.com/Contents.aspx?item=0&contentid=8873

http://ukdautranh.com/2010/09/le-khanh-thanh-tuong-ai-tuong-niem.html

http://lesailesdelamour.over-blog.com/article-statue-le-reve-de-la-mere-projet-d-edification-de-la-communaute-vietnamienne-a-bussy-saint-georges-77-d-une-statue-commemorative-en-hommage-a-la-france-et-en-souvenir-des-boat-people-vietnamiens-51973112.html

http://www.vietthuc.org/2010/09/14/t%C6%B0%E1%BB%A3ng-dai-le-reve-de-la-mere-hay-%E2%80%9C-ni%E1%BB%81m-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C6%A1-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9-%E2%80%9D/

http://vietluanonline.com/170910/Niemmouoccuamethanhhienthuc.html

http://outdoors.webshots.com/album/578570683AGBEgv

http://loivedatme.wordpress.com/2010/09/14/l%E1%BB%85-khanh-thanh-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-dai-thuy%E1%BB%81n-nhan-t%E1%BA%A1i-bussy-phap/

http://www.tinparis.net/tinparis10/2010_09_14_KhanhThanhTuongDaiBussyStGeorges12-9-2010.html

http://videos.wittysparks.com/id/507725848/

http://daihocsuphamsaigon.org/documents/thongtinbussy.pdf

http://caonienbachhac.blogspot.com/2010/09/khanh-thanh-tuong-ai-thuyen-nhan.html

http://video.vietgiaitri.com/xem-phim-video/tuong-dai-thuyen-nhan-tai-bussy-statue-a-la-memoire-des-boat-people-a-bussy/WU9B9LBxszw.vgt

http://www.createforum.com/exodusforvietna/viewtopic.php?p=2100&sid=6da11689ffe3ac247b6f60bc6318d6a1&mforum=exodusforvietna

http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/21973

http://www.youtube.com/watch?v=k9yKTj0tJl4

http://www.rfviet.com/forum35/showthread.php?t=97120

http://peoplevoiceonline.com/~/goto/phap-khanh-thanh-tuong-dai-tuong-niem-thuyen-nhan-1474.aspx

http://teolangthang.blogspot.com/2010/09/le-khanh-thanh-tuong-ai-thuyen-nhan.html

http://lmdcvntt.com/cms/view/228

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BB%81n_nh%C3%A2n

http://www.tinparis.net/tinparis08/2008_08_03_PlaceStSaigon_BussyStGeorges_BanDuong.html

http://www.tuongdaibussy.com/th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-nghi-v%E1%BA%A5n/

http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1555:i-thoi-vi-ong-nguyn-hoai-thanh&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

http://rfvn.com/?p=19374

http://wn.com/Boat_People_Thuy%E1%BB%81n_Nh%C3%A2n

http://thongreo.blogspot.com/2010/09/tuong-ai-tuong-niem-thuyen-nhan-viet.html

http://vietnamaaa.typepad.fr/congsan/2010/09/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%E1%BB%81-t%C6%B0%C6%A1ng-lai-v%E1%BB%9Bi-ni%E1%BB%81m-m%C6%A1-%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9.html

http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=15599

http://www.tuongdaibussy.com/inauguration/

http://ahqn.blogspot.com/2010/08/tuong-ai-tuong-niem-thuyen-nhan-viet.html

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?903-CHUY%E1%BB%86N-C%E1%BB%9C-V%C3%80NG-V%C3%80-NH%E1%BB%AENG-%C3%82M-M%C6%AFU-C%E1%BB%A6A-VI%E1%BB%86T-C%E1%BB%98NG

http://thuvienbao.com/forum/showthread.php?27819-Phai-doan-Hoa-Thuong-Thich-Nguyen-Tri-tuong-trinh

http://www.curty.fr/blog/?p=2527

http://www.haingoaingaynay.com/2010/09/17/d%E1%BA%BFn-luc-c%E1%BA%A7n-ph%E1%BA%A3i-noi/