Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Tư 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Avril 2017

30.04.2017
Sài-Gòn

  

24.04.2017
Sài-Gòn

    

22.04.2017
Sài-Gòn

  

20.04.2017
Ðồng-Tâm
19.04.2017
An-Giang


18.04.2017
Anh-Phủ

Anh-Phủ, An-Giang: Lần đầu tiên, tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo biểu-tình phản-kháng
sau nhiều năm bị đàn-áp : https://www.youtube.com/watch?v=Rp5gxOQDTW4

16.04.2017
Hà-Nội

 

09.04.2017
Gò-Vấp
09.04.2017
Hà-Nội

Hà-Nội & Hưng-Yên : Vũ Hằng
https://youtu.be/a_ojUlkcslg

09.04.2017
Quý-Hoà
Hà-Tĩnh

Giáo-xứ Quý-Hoà, Hà-Tĩnh xuống đường biểu-tình với Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ ...
https://www.youtube.com/watch?v=bdU76wrFawI
https://www.youtube.com/watch?v=fGHNrMXDBnI&feature=youtu.be
Hà-Tĩnh nổi dậy: phất Cờ Vàng bao vây nhà Chủ-tịch Xã hỏi tội FORMOSA...
https://www.youtube.com/watch?v=mQoDRSkUjhI

06.04.2017
Hà-Nội

  

06.04.2017
Ðông-Sơn

Người dân Ðông-Sơn tưởng-niệm 1 năm thảm-họa Formosa
https://youtu.be/Y7sY4BrnetQ

06.04.2017
Ðông-Yên

Người dân Ðông-Yên tưởng-niệm 1 năm thảm-họa Formosa
https://youtu.be/cHqc9wbEqOM
https://youtu.be/Cxse7hlsCsA
https://youtu.be/d_0R73RX79M

06.04.2017
Lộc-Hà

Người dân Lộc-Hà, Hà-Tĩnh tưởng-niệm 1 năm thảm-họa Formosa
https://youtu.be/P75cnvYaS3I
      

06.04.2017
Phú-Yên

Người dân Phú-Yên tưởng-niệm 1 năm thảm-họa Formosa
https://youtu.be/9O3_Jr42lbE
https://youtu.be/dofSnEiU190

06.04.2017
Sài-Gòn

https://www.facebook.com/vietnamdanchutudo/videos/402301100143636/

   

Câu-Lạc-Bộ Lê Hiếu Ðằng

       

03.04.2017

Hạ-Long

     

     

 

03.04.2017
Cà-Mâu

  

03.04.2017
Kỳ Anh

Ngư-dân xã Kỳ-Lợi - Kỳ-Anh - Hà-Tĩnh  
tiếp-tục xuống đường đòi hỏi đền bù thỏa-đáng do Formosa gây ra thảm-họa môi-trường cho vùng Biển miền Trung
https://www.youtube.com/watch?v=Gvpr9auqBXg
https://www.youtube.com/watch?v=6IT53QhAorg&feature=youtu.be

03.04.2017
Lộc-Hà

"Trả lại cho dân"đã được cất lên ngay tại sân UBND Huyện Lộc-Hà : https://youtu.be/eDvV_0ZWMQE
Lên đường đòi công-lý của người dân Thạch-Bằng - Thạch-Kim huyện Lộc-Hà
https://youtu.be/WiV1sFtOen8

Trước làn sóng phẫn-nộ của 10 ngàn người, Chủ-Tịch tỉnh phi cầu xin Dân tha...
Sau một buổi giằng co giữa 2 bên, phía ngụy-quyền điều-động hơn 2 ngàn lực-lượng vũ-trang đến. Nhưng trước khí-thế hùng mạnh và phẫn-nộ của người dân, ngụy-quyền không giám ra tay mạnh. Cuối cùng phải xin lỗi người dân và cầu hòa...
https://www.youtube.com/watch?v=VU_yQlSdMUc
https://www.youtube.com/watch?v=pVH8byjTyu0
      

    

02.04.2017
Hà-Tĩnh

       

02.04.2017
Song-Ngọc

Giáo-xứ Song-Ngọc tuần-hành phản-đối Ðài truyền-hình Nghệ-An và VTV vu-khống và mạ-lỵ Linh-mục, bao che cho Formosa
https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/videos/1302529176533170/
https://www.facebook.com/nguyen.t.nhan.923/videos/1270443402990884/  

01.04.2017
Hà-Nội

      

      

     

01.04.2017
Sài-Gòn

   

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !