Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Năm 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Mai 2017

17.05.2017
Nghệ-An

   

16.05.2017
Bùi-Ngoã

Hàng ngàn người dân Giáo-xứ Bùi-Ngoã (Hưng-Nguyên, Nghệ-An) đang thắp nến cầu-nguyện cho Hoàng Đức Bình - Nạn-nhân mới nhất của nhà cầm quyền Cộng-sản, b quy chụp điều 257, 258

    

15.05.2017
Diễn-Châu
Nghệ-An

Hàng ngàn ngư-dân Nghệ-An biểu-tình đòi Công-An Diễn-Châu thả nhà hoạt-động Hoàng Bình :
https://www.youtube.com/watch?v=2AZc5f4dHzM
https://www.youtube.com/watch?v=UryTP7Rzfhs

Hàng ngàn giáo-dân Nghệ-An biểu-tình đòi trả tự-do cho nhà yêu nước Hoàng Bình bị bắt giữ
https://www.youtube.com/watch?v=8u7myxqKwLg

Dân vây-hãm trụ-sở Công An, phản-đối bắt người phi-pháp : https://youtu.be/VY9n0OUolxs

       

15.05.2017
Quỳnh-Lưu

Nhà cầm quyền Cộng-sản Quỳnh-Lưu bất-lực trước làn sóng phản-đối của 15.000 giáo-dân
https://www.youtube.com/watch?v=kXm62ZlRxxg

15.05.2017
Vạn-Lộc

Giáo-xứ Vạn-Lộc (Nam-Đàn, Nghệ-An) thắp nến cầu-nguyện cho những nạn-nhân bị bắt-bớ, bị đánh đập ngày hôm nay tại Diễn-Châu

    

Giáo-dân bắt được 3 kẻ an-ninh mặc thường-phục trà-trộn. Nếu không thả Hoàng Bình thì đây sẽ là Đồng-Tâm 2...
Trực-tiếp cảnh 3 viên an-ninh tự ghi giấy thú-nhận hành-vi sai-trái trong cuộc biểu-tình tại Nghệ-An :
https://www.youtube.com/watch?v=mxm4WRT36Cw

 

Hai nhà hoạt-dộng Bạch Hồng Quyền (trái) và Hoàng Đức Bình đều tham-gia giúp người dân viết đơn kiện và biểu-tình phản-đối Formosa trong suốt một năm qua

14.05.2017
Song-Ngọc

      

14.05.2017
Phú-Yên

   

14.05.2017
Sài-Gòn

   

14.05.2017
Vạn-Phần

Giáo-xứ Vạn-Phần hiệp-thông thắp nến cầu-nguyện cho 2 Linh-mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục trước những vu-khống lăng-mạ của nhà cầm quyền Cộng-sản... : https://www.youtube.com/watch?v=w4h1Tf1ejNk

13.05.2017
Phú-Yên
Song-Ngọc

Biểu-tình của 2 Giáo-xứ Phú-Yên và Song-Ngọc :
https://www.youtube.com/watch?v=EtmEKDCgze0&feature=em-share_video_user

13.05.2017
Lộc-Hà

        

11.05.2017
Yên-Hoà

Hàng trăm giáo-dân Giáo-xứ Yên-Hoà (Nghệ-An) cầu-nguyện cho 2 Linh-mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục : https://www.youtube.com/watch?v=5jC__IaEiTs

08.05.2017
Cồn-Sẻ

  

06.05.2017
Phú-Yên

1.   Nhà cầm quyền Huyện Quỳnh-Lưu tổ-chức biểu-tình đấu-tố Linh-mục Đặng Hữu Nam :

06.05.2017 : Xã Sơn-Hải

   

07.05.2017 : Xã Qunh-Nghĩa

   

Hôm nay ngày 07.05.2017 lẽ ra nhà cầm quyền Huyện Quỳnh-Lưu - Nghẽ An tổ-chức biểu-tình đấu-tố Linh-mục Đặng Hữu Nam tại Xã Quỳnh-Nghĩa như đã diễn ra ở Xã Sơn-Hải hôm qua. Nhưng người dân Xã Quỳnh-Nghĩa không hưởng-ứng vì cho rằng nhà cầm quyền trả thù lao quá rẻ, 30.000 đồng/mỗi người. Trong khi đó người đi biểu-tình hôm qua tại Xã Sơn-Hải được trả mỗi người 200.000 đồng. Sự chênh-lệch chi trả tiền thù-lao khiến người đi biểu-tình vì tiền bất-mãn, không muốn tham-gia.

Học-sinh các trường học tại khu-vực Huyện Quỳnh-Lưu bị buộc phải nộp chi-phí đi biểu-tình, 50.000 đồng/mỗi người. Một học-sinh tại trường Quỳnh-Lưu 3 kể lại.

Cuối cùng chỉ có mỗi chiếc xe tải cắm cờ và người quanh khu-vực chỉ đứng xem.

Được người dân địa-phương cho biết, học-sinh không đi mít-tinh thì bị hạ hạnh-kiểm. Và khi học-sinh hỏi về việc thu phí đi biểu-tình thì nhà trường cho biết số tiền thu từ học-sinh để chi-tiêu cho cuộc biểu-tình tố-cáo LM Nam.

Đối với người đi biểu-tình vì tiền khi không chi-trả sòng-phẳng thì họ không tham-gia nữa. ó cũng là điều không có gì khó hiểu.

https://www.youtube.com/watch?v=05TadiHU544
https://www.youtube.com/watch?v=vM9U20Jx-RM
https://www.youtube.com/watch?v=X8mqGYn4v0g
https://www.youtube.com/watch?v=Dolt_dURvgs

2.   Cách ứng-xử văn-minh của Giáo-xứ Phú-Yên khi đón tiếp đoàn biểu-tình do Cộng-sản tổ-chức chống lại một công-dân
và là người Cha tinh-thần, người hy-sinh và đồng-hành cùng nỗi đau của người dân

      

    

3.   Giáo-Phận Vinh phản-đối nhà cầm quyền đấu-tố các Linh-mục :

    

4.   Linh-mục Đặng Hữu Nam đáp lễ nhà cầm quyền Huyện Quỳnh-Lưu : https://www.youtube.com/watch?v=hHpwxtYqk9U

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !