Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Bảy & Tám - Juillet & Août 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

26.08.2017
Springvale

Cộng-Ðồng Việt-Nam tại Springvale (Melbourne) biểu-tình chống văn-công Việt-cộng :

      

      

      

       

       

       

       

       

       

  

20.08.2017
Oslo

Cộng-Ðồng Việt-Nam / Na-Uy biểu-tình đồng-hành cùng Quốc-Nội :
1. từ 15g00 trước Toà Ðại-sứ Việt-cộng
2. từ 16g00 trước Quốc-Hội Na-Uy
https://www.facebook.com/trung.thanh.3705/videos/1809377322422958/
https://www.youtube.com/watch?v=HfFNCtiPsQU
Ðại-sứ quán VC tại Na-Uy rung chuyển trước hàng nghìn người Việt Quốc-Gia tập-trung biểu-tình : https://www.youtube.com/watch?v=upu-6VyDwsw

    

20.08.2017
Ottawa

Cộng-Ðồng Việt-Nam tại Toronto và Ottawa biểu-tình đồng-hành cùng Quốc-Nội, phản-đối CSVN trù-dập, bắt-bớ những người yêu nước
SBTN : https://www.youtube.com/watch?v=ffKjT56FVEc
https://youtu.be/YChsDJ0QDwU
Phát-biểu trong buổi biểu-tình : https://www.youtube.com/watch? v=gs8cDNYLssA
https://www.youtube.com/watch?v=XrytGYc5N7k
http://rogertruong.ca/ hinhbieutinhtuanhanhtaiottawa- 20082017/

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

     

   

20.08.2017
Sydney

     

19.08.2017
Paris

Ðảng Việt Tân tại Pháp cùng các thân-hữu xuống đường thông-tin ‘phản-đối CSVN trù-dập, bắt-bớ những người yêu nước',
đặc-biệt lên tiếng về trường-hợp TNLT Nguyễn Văn Oai.

          

       

Tên Việt-Cộng tại Paris

 

12.08.2017
Berlin

Cộng-Ðồng Việt-Nam / CHLB Ðức biểu-tình phản-đối Việt-Cộng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=UZsCtEezwE0
https://www.youtube.com/watch?v=6R7P3WCzakI
https://www.youtube.com/watch?v=DjyQoSROe9g

      

      

     

05.08.2017
San Jose

Cộng-Ðồng Việt-Nam / Úc phản-đối văn-công từ Việt-Nam sang trình-diễn tại Melbourne

     

     

      

      

    

22.07.2017
Melbourne

Cộng-Ðồng Việt-Nam / Úc phản-đối văn-công từ Việt-Nam sang trình-diễn tại Melbourne

      

      

      

      

      

      

      

09.07.2017
Den Haag

Cộng-Ðồng Việt-Nam / Hoà-Lan biểu-tình nhân Nguyễn Xuân Phúc đến Den Haag

      

06.07.2017
Berlin

Cộng-Ðồng Việt-Nam / CHLB Ðức biểu-tình nhân Nguyễn Xuân Phúc đến Bá-Linh
https://chantroimoimedia.com/2017/07/08/bieu-tinh-chong-thu-tuong-vc-nguyen-xuan-phuc-den-ba-linh/

      

      

      

 

01.07.2017
Toronto

Cộng-Ðồng Việt-Nam Toronto & Phụ-Cận Diễn-Hành July 01, 2017 Mừng Quốc-Khánh 150th Canada
https://www.youtube.com/watch?v=vKWa9G5gu5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xOSuquSZGH4
https://www.youtube.com/watch?v=6zTyd-jwsV4
https://www.youtube.com/watch?v=dR4uRSbVsZM

    

     

    

     

      

     

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !