Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Bảy & Tám - Juillet & Août 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Juillet & Août 2017

22.08.2017
Văn-Giang

20.08.2017
Phú-Yên

Giáo-xứ Phú-Yên và Yên-Hoà đã tổ-chức giờ chầu Thánh Thể cầu-nguyện cho Công-lý và Hoà-bình, cầu-nguyện cho các nạn-nhân của thảm-hoạ môi-trường và chế-độ bạo-quyền, cầu-nguyện cho các Tù-Nhân Lương-Tâm cách riêng cầu-nguyện cho Anh Nguyễn Văn Oai và gia-đình Ông Lê Đình Lượng.

      

     

19.08.2017
Xuân-An

Cộng-đoàn giáo-xứ Xuân-An, do Linh-mục Đinh Bạt Song quản-xứ, giáo-xứ Hiền-Môn do Linh-mục Ngô Đức Viết quản-xứ, giáo-xứ Song-Ngọc do Cha Nguyễn Đình Thục quản-xứ, đã hiệp-dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu-nguyện cho Công-Lý
và Hòa-bình, cho các Tù-Nhân Lương-Tâm và đặc-biệt là cầu-nguyện cho TNLT Nguyễn Văn Oai đang bị nhà cầm quyền Nghệ-An giam giữ và xử vào phiên tòa ngày 21.08.2107.

      

06-13-20.08.2017
Sài-Gòn

Cô Võ Hồng Lý

06.08.207

 

13.08.207

 

20.08.207

  

29.07.2017
Vinh

Tự-Do cho các Tù-Nhân Lương-Tâm !!!

      

       

15-16.07.2017
Sài-Gòn

Cô Võ Hồng Lý

 

16.07.2017
Dương-Nội

Tự-Do cho Thúy Nga !!!

       

 

09.07.2017
Sài-Gòn

Cô Võ Hồng Lý

    

08.07.2017
Phan-Rang

Hàng ngàn người dân TP Phan-Rang mang quan-tài nạn-nhân chết trong đồn Công-an diễu phố.
Nạn-nhân là Anh Nguyễn Hồng Ðê (26 tuổi), con trai bà Trần Thị Tóa (ngụ tại khu phố Ninh Chữ 2, thị-trấn Khánh-Hải, huyện Ninh-Hải, tỉnh Ninh-Thuận). Anh Ðê đã chết sau khi được đưa từ nhà tạm giữ của Công-an TP Phan-Rang
đến Bệnh-viện Ða-Khoa tỉnh.
https://www.youtube.com/watch?v=KESdNsJaXRM
https://www.youtube.com/watch?v=9hnQtRUnYYQ

03.07.2017
Quảng-Minh

Khong 1.000 ngư-dân 5 thôn thuộc xã Quảng-Minh, tỉnh Quảng-Bình xuống đường biểu-tình,
đòi hỏi đền bù thảm-họa Formosa
http://formosahatinh.blogspot.be/2017/07/5-thon-xa-quang-minh-tinh-quang-binh.html
https://www.youtube.com/watch?v=2nB62HvGFws

     

03.07.2017
Cồn-Sẻ

Cồn-Sẻ, Quảng-Bình : Vừa chơi, vừa bày tỏ chính-kiến, vừa trau-dồi nhân-bản

      

02.07.2017
Sài-Gòn

Cô Võ Hồng Lý

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !