Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Chín - Septembre 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Septembre 2017

19.09.2017
Sài-Gòn

Hơn 2.000 tiểu-thương đang kinh-doanh tại Trung-tâm thương-mại dịch-vụ An-Đông đã đồng-loạt ngưng kinh-doanh,
đóng cửa sạp để tập-trung bãi-thị trước cổng chính chợ An-Đông (trên đường An Dương Vương, Q.5).
https://www.youtube.com/watch?v=GSw8OYE9gOo&feature=youtu.be

      

  

17.09.2017
Sài-Gòn

Cô Võ Hồng Lý - Anh Hồ Huy Khang

 

17.09.2017
Yên-Hoà

Giáo-xứ Yên-Hoà (Hoàng-Mai, Nghệ-An) đồng-hành cùng Tù-Nhân Lương-Tâm Nguyễn Văn Oai trong phiên tòa sơ-thẩm ngày 18.09.2017 sắp tới.
https://www.facebook.com/minhkhang2710/videos/836464043193535/

       

       

       

10.09.2017
Phú-Yên

Giáo-xứ Phú-Yên cầu-nguyện cho Công-lý và Hoà-bình, đặc-biệt cho Tù-Nhân Lương-Tâm Nguyễn Văn Oai trong phiên tòa sơ-thẩm ngày 18.09.2017 sắp tới.
https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/videos/1466071426845610/

   

03.09.2017
Cồn-Sẻ

Dân Giáo-xứ Cồn-Sẻ biểu-tình phản-đối FORMOSA đền-bù không thoả-đáng
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=V25eisr9hys

   

03.09.2017
Hà-Nội

  

03.09.2017
Kinh-Nhuận

   

03.09.2017
Phú-Yên

     

     

03.09.2017
Thuận-Nghiã

      

01.09.2017
Phú-Yên

      

  

01.09.2017
Sài-Gòn

Cô Võ Hồng Lý

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !