Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Mười - Octobre 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Octobre 2017

29.10.2017
Sài-Gòn

 

24.10.2017
Hà-Nội

Dân oan các tỉnh tiếp-tục biểu-tình dọc trên phố Quốc-Tử-Giámů
https://www.facebook.com/hanh.hiepkhach.313/videos/pcb.125099781538959/125099471538990/?type=3&theater

     

23.10.2017
Sài-Gòn

22.10.2017
Cồn-Sẻ

Giáo-xứ Cồn-Sẻ (GP Vinh) thắp nến cầu-nguyện cho Chị Trần Thị Xuân bị nhà cầm quyền Hà-Tĩnh bắt trái pháp-luật.

 

 

21.10.2017
Thạch-Kim

Khoảng 3.000 đến 4.000 người dân đã kéo đến UBND xã Thạch-Kim, Lộc-Hà, Hà-Tĩnh để biểu-tình đòi trả tự-do
cho Bà Trần Thị Xuân, người bị bắt hôm 17.10.2017 với cáo buộc tội "Hoạt-động lật đổ chính-quyền nhân-dân".
http://www.bbc.com/vietnamese/ vietnam-41705025#

   

  

18.10.2017
Cửa-Sót

Giáo-xứ Cửa-Sót cầu-nguyện cho Chị Trần Thị Xuân vừa bị CS bắt ngày 17.10.2017.
Được biết Chị Xuân từng tham-gia biểu-tình cùng 5.000 người chiếm UBND Lộc-Hà ngày 03.04.2017,
phản-đối Công-an gây sự đánh người và phản-đối Formosa.
     

16.10.2017
Ðông-Yên

Công-an, Cảnh-Sát Cơ-Động đàn áp, đánh đập người dân tại thôn Đông-Yên - Kỳ-Lợi - Kỳ-Anh, Hà-Tĩnh.
https://www.facebook.com/NamHoaiP/videos/pcb.1003981999744860/1003978979745162/?type=3&theater

  

09.10.2017
Sài-Gòn

08.10.2017
Sài-Gòn

01.10.2017
Sài-Gòn

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !