Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Mười Một- Novembre 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Novembre 2017

30.11.2017
Sài-Gòn

 

26.11.2017
Sài-Gòn

  

14.11.2017
Hà-Nội

Gn 20 Dân Oan Đồng-Nai, Bình-Định, An-Giang biểu-tình dọc đường phố Hà Nội : từ Ngã 3 Hoàng Diệu xuống đến đường Phan Đình Phùng

https://youtu.be/PRdUdBH1lX0
https://youtu.be/RhR_38Ib_S0
https://youtu.be/Qvh4rRYtMyg

    

     

13.11.2017
Sài-Gòn

 

11.11.2017
Sài-Gòn

   

09.11.2017
Hà-Ðông

Dân oan các tỉnh đang tập-trung trước đồn Công-an số 6, Quang-Trung, Hà-Đông, Hà-Nội.
Yêu-cu th người vô-tội !

https://youtu.be/d2T_cdn78D8

   

05.11.2017
Hà-Nội

Nhân-Dân xuống đường, quyết-tâm không cho Trọng tiếp Tập Cẩm Bình

https://www.youtube.com/watch?v=F7YpuJx7B2Q&app=desktop

05.11.2017
Sài-Gòn

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !