Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Mười Hai - Décembre 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

31.12.2017
Little Saigon

400 Tăng, Ni và Phật-tử biểu-tình chống Trung-Cộng trước Tượng Đức Thánh Trần : LITTLE SAIGON : chưa bao giờ có cuộc xuống đường ngoạn-mục như cuộc xuống đường biểu-tình chống Cộng của Tăng Ni, Phật-tử chùa Tầm Nguyên, thuộc thành phố Indio, California do Thượng Tọa Thích Thông Lai hướng-dẫn, diễn ra trước Tượng Đức Thánh Trần và tuần-hành trên đại-lộ Bolsa vào sáng ngày Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017.

   

20.12.2017
Paris

https://www.youtube.com/watch?v=cbyblD8lT40&feature=youtu.be

    

10.12.2017
Ottawa

       

       

09.12.2017
Hjørring - DK

      

    

09.12.2017
Houston

      

   

09.12.2017
Paris

https://www.youtube.com/watch?v=cbyblD8lT40&feature=youtu.be

      

       

       

       

    

09.12.2017
San Jose

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=iy5Ukaitr18

08.12.2017
New York

Biểu-tình trước trụ-sở Liên-Hiệp-Quốc ở New York sau buổi gặp mặt với y-Ban Nhân-Quyền ca Liên-Hiệp-Quốc :

https://www.youtube.com/watch?v=A8eqn-OVc9Q

https://www.youtube.com/watch?v=94MGJzfsOBg

08.12.2017
Oslo

Biểu-tình trước tiền-đình Quốc-Hội Na-Uy tại thủ-đô Oslo nhân ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền lần thứ 69.

     

02.12.2017
Paris

https://www.youtube.com/watch?v=cbyblD8lT40&feature=youtu.be

      

02.12.2017
San Jose

https://www.youtube.com/watch?v=cbyblD8lT40&feature=youtu.be

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !