Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Mười Hai - Décembre 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Décembre 2017

31.12.2017
Sài-Gòn

 

26.12.2017
Sài-Gòn

Chương-trình Tri-Ân Thương-Phế-Binh Quân-Lực  Việt-Nam Cộng-Hoà
"Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời"
tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào sáng ngày 26.12.2017

https://www.youtube.com/watch?v=ZnmWJoOevM4&feature=youtu.be

24.12.2017
Sài-Gòn

 

22.12.2017
Hà-Nội

Tự-Do cho Trn Thị Nga !!!
Radio Tiếng Nói Quốc Dân : https://www.youtube.com/watch?v=d8CbM27vYrk


       

17.12.2017
Sài-Gòn

 

17.12.2017
Hà-Nội

Hình ảnh trong buổi Thánh-lễ cầu-nguyện Hòa-Bình & Công-Lý, cầu-nguyện cho Trn Thị Nga và các tù-nhân chính-trị
tại Nhà thờ Thái-Hà

     

       

   

10.12.2017
Hà-Nội

    

    

09.12.2017
Sài-Gòn

 

07.12.2017
Hà-Nội

03.12.2017
Sài-Gòn

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !