Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

 

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

30.03.2017
Hà Tĩnh
27.03.2017
Sài-Gòn

  

26.03.2017
Sài-Gòn

     

 

19.03.2017
Sài-Gòn

Biểu-tình tại Ðài Liệt Sĩ Ngã Ba Gióng, Sài Gòn :
https://www.youtube.com/watch?v=R3IN2PtbWBA
https://youtu.be/Ypj9Lseb0WA

19.03.2017
Bắc-Ninh
21.03.2017
Kỳ-Nam

       

20.03.2017
Daklak

  

19.03.2017
Vinh

Vào sáng ngày 19.03.2017, tại Giáo-phận Vinh, hơn 6000 bà con giáo-dân đến từ các giáo- xứ : Phú-Yên, Mành-Sơn, Cẩm-Trường đến giáo-xứ Song-Ngọc hiệp-dâng Thánh-lễ cầu-nguyện cho Quốc-Thái Dân-An, cho các nạn-nhân chịu thảm-họa hủy-diệt môi-trường do Formosa xả-thải. : http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2017/03/19/giao-phan-vinh-hon-6000-nan-nhan-formosa-cau-nguyen-cho-quoc-thai-dan-an-va-dieu-hanh/
https://www.youtube.com/watch?v=3JIfA9qRm_s
https://www.youtube.com/watch?v=kybq6NFuQtc
https://www.youtube.com/watch?v=3fofqrtpl9k

     

     

 

12.03.2017
Hà Tĩnh

ồng-bào ông-Yên, Kỳ-Lợi, Kỳ-Anh lên đường tiến về Formosa :
https://www.youtube.com/watch?v=6jWOFdqlQBg
https://www.youtube.com/watch?v=DrmkRbJW5Hs

Biểu-tình trước trụ-sở Formosa, Hà Tĩnh
https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/videos/1279587272160694/

12.03.2017
Sài-Gòn

Biểu-tình sáng 12.03.2017 trước Sân Golf Tân-Sân-Nhất : https://www.youtube.com/watch?v=P0aC3qn3jBE
https://www.youtube.com/watch?v=83W9ltxaPow
https://www.youtube.com/watch?v=0UW6h7geuLE

     

     

05.03.2017
Biên-Hoà
05.03.2017
Buôn-Mê-Thuột
05.03.2017
Hà Tĩnh
05.03.2017
Hải-Phòng

05.03.2017
Sài-Gòn
05.03.2017
Thủ-Đức

  

05.03.2017
Vinh

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !