Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Giêng & Hai & Ba - Janvier & Février & Mars 2018

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Janvier & Février & Mars 2018

14.03.2018
Hà-Nội

Tưởng-niệm 30 năm "thm-sát Gc Ma".

Video Facebook 1    Video F acebook 2

         

       

    

11.03.2018
Hà-Nội

Tưởng-niệm 30 năm "thm-sát Gc Ma".

 

11.03.2018
Phú-Yên

"Tr Li Cho Dân" Thiếu-Nhi Phú-Yên đã lên tiếng "Đòi Quyền Con Người".
Còn các bn trẻ VN thì sao? Xin đừng thờ-ơ với vận-mnh của ất Nước.
FORMOSA : "Cút !!!"
ường Lưỡi Bò : "Ct !!!"

Video Facebook 1

  

03.03.2018
Sài-Gòn

Chạy vòng vèo 100 km để tưởng-niệm 30 năm "thm-sát Gc Ma"

Đài Á Châu Tự Do : Video Facebook 1

Video Facebook 2

     

    

16.02.2018
Sài-Gòn

30.01.2018
Sài-Gòn

19.01.2018
Sài-Gòn

    

08.01.2018
Sài-Gòn

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !