Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Hai & Ba - Février & Mars 2018

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

31.03.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa
Video Facebook 1

       

       

25.03.2018
San Jose

      

      

26.03.2018
Paris

Cộng-Đồng Người Việt tại Paris biểu-tình để phản-đối sự có mặt của Nguyễn Phú Trọng
Video Youtube 1   Video Youtube 2   Video Youtube 3   Video Youtube 4

       

       

  

25.03.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa
       

  

25.03.2018
San Jose

      

   

17.03.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa
   

17.03.2018
Sydney

Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do Úc-Châu biểu-tình, cùng với Cộng-Đồng Lào, Campuchia và Myanmar's Rohingya,
tại SYDNEY TOWN HALL để phản-đối sự có mặt của "Thủ tướng" (???) CSVN và các nước Á-Châu khác.

Cho dù nhà cầm quyền VC đang ra sức thuyết-phục Mỹ và Úc bằng nhiều chiêu trò khác nhau, nhưng Cờ Vàng vẫn được phất cao và ngày càng được nhiều người dân bản-xứ biết đến từ các đài truyền-thông.

chantroimoimedia.com   Video Youtube 1

      

      

10.03.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa
Video Facebook 1


        

03.03.2018
Toronto

Lễ Tưởng-niệm 50 Năm thm-sát Tết Mậu Thân tại Northwood Community Centre

Video Youtube 1
SBTN Canada : Video Youtube 2
         

    

      

      

     

     

      

24.02.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa : lần thứ Mười Ba
        

24.02.2018
San Jose

      

11.02.2018
Victoria

Lễ Thượng Kỳ Việt-Nam Cộng-Hòa tại Springvale City

      

      

      

      

       

      

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !