Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Tư & Năm - Avril & Mai 2018

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Avril & Mai 2018

26.05.2018
Sài-Gòn

     

23.05.2018
Hà-Nội

Anh Lê Anh Hùng đã treo biểu-ngữ, công-khai đòi truy-tố tội ác của tên gián-điệp Hán-gian Hoàng Trung Hải
và tên tay sai Việt gian Bán nước Nguyễn Phú Trọng.

    

09.05.2018
Hà-Nội

Khoảng 20 Nữ Tu Dòng Phaolo Hà-Nội đã tiến đến UBND Q. Hoàn Kiếm yêu cầu nhà cầm quyền phải buộc chủ đầu tư dừng thi công trên mnh đất của Nhà Dòng.

     

      

 

22.04.2018
Sài-Gòn

 

  

06.04.2018
Thái-Hà

Một ngày sau khi bản án bất-công đổ xuống đầu các thành-viên Hội Anh Em Dân-Chủ,
những người yêu công-lý và hòa-bình đã có mt tại Nhà Thờ Thái-Hà để tham-dự Thánh-Lễ trọng-thể cầu-nguyện
cho các Tù-Nhân Lương-Tâm và đc-biệt là cho Hội Anh Em Dân-Chủ.

      

       

      

       

        

       

      

     

05.04.2018
Hà-Nội

Biểu-tình để phản-đối phiên toà bịp-bợm xét-xử 6 Nhà Đấu-Tranh Dân-Chủ : Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội,
Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Lê Thu Hà và Nguyễn Bắc Truyền

Video Facebook 1   Video Facebook 2

  

Phát-biểu của Vợ các Nhà Đấu-Tranh Dân-Chủ: Video YouTube 1

04.04.2018
Sài-Gòn

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !