Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Mười Hai - Décembre 2018

Manifestations générales à travers la planète
Décembre 2018

30.12.2018
Sài-Gòn

        

30.12.2018
San Jose

Phóng-sự VIETV DIRECTV Nhóm Anh Em Thiện-Chí Bắc California tuần-hành chào Năm Mới 2019

video Youtube

25.12.2018
Neustadt

      

22.12.2018
Sài-Gòn

18.12.2018
Sài-Gòn

Dân Oan Sài-Gòn lại tiếp-tục tập-trung ngay cổng UBND thành phố
trên đường Lê Thánh Tôn quận 1

     

15.12.2018
Bussy-St-Georges

Phản-đối âm-mưu đồng-hóa người Việt thành Tộc Kinh của Tàu Cộng !!!

   

15.12.2018
Nürmberg

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

   

15.12.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Luật An-Ninh Mạng !!!

          

 

01.12.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video 1 - video 2

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !