Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Giêng - Janvier 2019

Manifestations générales à travers la planète
Janvier 2019

Hoàng-Sa 19.01.1974 -
19.01.2019

video Facebook RFAVietnam

Hà-Nội Tưởng-Niệm Hoàng-Sa 19.01.1974 - 19.01.2019

        

      

  

HoàngSa 19.01.1974 -
19.01.2019

Video Facebook./RFAVietnam

Sài-Gòn Tưởng-Niệm Hoàng-Sa 19.01.1974 - 19.01.2019

            

19.01.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

       

       

      

14.01.2019
Sài-Gòn

Vào lúc 15g15 chiều ngày 14.01.2019, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám-mục tiên-khởi tân giáo-phận Hà-Tĩnh, Chủ-tịch Ủy-ban Công-lý và Hòa-bình trực thuộc Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam, cùng với cha Giuse Lê Quốc Thăng, Thư-ký Ủy-ban đã đến viếng thăm, ủy-lạo anh chị em lương-giáo dân oan vườn rau Lộc-Hưng.

14.01.2019
Sài-Gòn

Vào lúc 09g sáng ngày 14.01.2019, Hội-Đồng Liên-Tôn VN gồm: Hoà-Thượng Thích Không Tánh (Phật-giáo), Chánh-Trị-Sự Hứa Phi, Chánh-Trị-Sự Nguyễn Bạch Phụng, Chánh-Trị-Sự Nguyễn Kim Lân (Cao Đài), Mục-Sư Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành) và Đạo-huynh Lê Quang Hiển ((Phật-giáo Hoà Hảo) có đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, Q3, SG để cùng đi với các Linh-Mục Dòng Chúa Cứu Thế tại đây là LM Phạm Trung Thành, LM Lê Ngọc Thanh và LM Lê Xuân Lộc đến thăm bà con giáo-dân tại vườn rau Lộc-Hưng, F6, Q Tân-Bình, SG vừa bị nhà cầm quyền cưỡng-chế và san bằng tất cả nhà cửa, trong lúc Tết Nguyên-Đán cận kề. Tại đây, mỗi đại-diện của 5 tôn-giáo trình-bày quan-điểm và chia sẻ những nỗi khổ đau mà các giáo-dân tại vườn rau Lộc-Hưng đang gánh chịu.
Buổi gặp mặt kết-thúc lúc 10g30 cùng ngày.

video Youtube

      

     

11.01.2019
Westminster

06.01.2019
Phan-Rí

Phiên tòa thứ 5 xét xử các người dân đã biểu-tình tại Phan Rí và Phan Thiết vào tháng 6 vừa qua

  

06.01.2019
Sài-Gòn

Toàn bộ nhà cửa và tài-sản của người dân ở khu-vực vườn rau Lộc Hưng, phường 6, Quận Tân-Bình, Si-Gòn
đã bị phá tan-hoang sau đợt cưỡng-chế hôm 04.01.2019

video 1

      

      

05.01.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video 1

       

       

       

   

01.01.2019
Sài-Gòn

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !