Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Ba - Mars 2019

Manifestations générales à travers la planète
Mars 2019

31.03.2019
01.04.2019
Paris

31.03.2019
Song-Ngọc

LM Nguyễn Đình Thục cùng bà con giáo-xứ Song Ngọc đã tuyên-bố sẽ xuống đường biểu-tình nếu dự-án cao tốc Bắc Nam bị Tàu Cộng làm chủ đấu thầu

Le RP Nguyễn Đình Thục et les fidèles du diocèse de Song Ngọc déclarent qu'ils manifesterons si le projet de l'autoroute Nord-Sud est accordé aux Chinois Communistes.

     

30.03.2019
Paris

Cộng-đồng người Việt biểu-tình phản-đối Chủ-tịch Quốc-Hội Việt-Cộng sẽ đến thăm chính-thức tại Pháp.
Manifestation de la Communauté Vietnamiennes contre la visite officielle de la Présidente du Parlement VC en France.

video Facebook

        

        

      

25.03.2019
Paris

Cộng-đồng người Tây-Tạng và đồng-bào người Việt biểu-tình phản-đối ông Tập Cận Bình đang có chuyến thăm chính-thức tại Pháp.
Manifestation des Communautés Tibétaines et Vietnamiennes contre la visite officielle de Tập Cận Bình en France.

video Facebook

        

       

       

     

23.03.2019
Bruxelles

Souper Télévie - Auderghem

video Facebook

      

      

    

23.03.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

        

       

        

     

16.03.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

         

       

       

     

09.03.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

         

       

        

    

07.03.2019
Bình-Thuận

"Toà-Án Nhân-Dân" Bình-Thuận kết án tù 15 người vì biểu tình chống ‘đặc khu' ngày 10.06.2018

voatiengviet.com 1      voatiengviet.com 2

1.

Đặng Ngọc Tấn (19 tuổi)

3 năm tù

2.

Hồ Thái Hà (38 tuổi)

3 năm, 6 tháng tù

3.

Huỳnh Văn Sù (30 tuổi)

3 năm tù

4.

Kinh Tấn Hoạch (27 tuổi)

2 năm, 6 tháng tù

5.

Lê Minh Trường (18 tuổi)

2 năm tù

6.

Lê Thị Ngọc Anh (30 tuổi)

2 năm tù

7.

Nguyễn Duy Sang (35 tuổ)

2 năm, 6 tháng tù

8.

Nguyễn Tấn Đông (41 tuổi)

2 năm, 6 tháng tù

9.

Nguyễn Thanh Phương (23 tuổi)

3 năm tù

10.

Nguyễn Thị Liên (45 tuổi)

3 năm tù

11.

Nguyễn Trường Vĩnh Phúc (36 tuổi)

2 năm, 6 tháng tù

12.

Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi)

3 năm tù

13.

Phạm Văn Mẫn (19 tuổi)

3 năm tù

14.

Phan Thị Minh Thu (46 tuổi)

2 năm tù

15.

Trần Hổ (39 tuổi)

3 năm tù

02.03.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

       

       

       

    

02.03.2019
Sydney

Cơ-sở Việt Tân Sydney tổ-chức buổi xuống đường triển-lãm tội ác cộng-sản và vận-động
đồng-hương ký thỉnh-nguyện-thư cho ông Châu Văn Khảm, một thành-viên của đảng Việt Tân bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ từ ngày 13.01.2019.

      

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !