Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Mười Hai - Décembre 2019

Manifestations générales à travers la planète
Décembre 2019

28.12.2019
Hà-Nội

Quý soeurs Dòng Thánh Phaolô Hà Nội xuống đường kêu cứu ngay sau Đại lễ Chúa Giáng Sinh

nhathothaiha.net - video YouTube 1

 

24-26.12.2019
Speyer

Giáo-dân địa-phận Speyer tại Đức-Quốc cầu-nguyện cho các Tù-Nhân Lương-Tâm Việt-Nam trong 3 ngày lễ Giáng-Sinh

      

 

14.12.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1

08.12.2019
Lộc-Hưng

300 tên an-ninh bịt mặt tấn-công Vườn Rau Lộc-Hưng đập phá hang đá và Nhà Thờ

Video YOUTUBE 1 - Video YOUTUBE 2 - Video YOUTUBE 3 - Video YOUTUBE 4 - Video YOUTUBE 5 - Video YOUTUBE 6

   

03.12.2019
Lộc-Hưng

Đồng-Bào Vườn Rau Lộc-Hưng phản-đối

Video FB 1 - Video YOUTUBE 1

      

      

01.12.2019
Westminster

Gần 700 tăng ni, Phật tử và đồng hương biểu tình chống cộng sản, Việt gian tại Little Saigon

Video YOUTUBE 1 - nguoi-viet.com

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !