Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Giêng - Janvier 2020

Manifestations générales à travers la planète
Janvier 2020

25.01.2020
San Jose

San José chào cờ đầu năm Canh Tý 2020

Video YOUTUBE 1

         

26.01.2020
Garden Grove

Cuộc diễn-hành Tết do Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Nam California tổ-chức mang chủ-đề “Xuân Đoàn-Kết” 

      

      

      

25.01.2020
Bolsa

Cuộc diễn-hành mang chủ-đề “Tri-Ân” do Little Saigon - Westminster Tet Parade tổ-chức / BOLSA

Video FACEBOOK 1 - Video FACEBOOK 2 - Video FACEBOOK 3

      

       

       

      

 

18.01.2020
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FACEBOOK

21.01.2020
Bruxelles

19.01.2020
Frankfurt

Cộng-đồng người Việt tại Đức-Quốc xuống đường biểu-tình hướng về Đồng-Tâm

YOUTUBE - 1

19.01.2020
Hồng-Kông

Cộng-đồng người Việt đồng-hnh cng người Hồng-Kông chống Trung-Cộng

  

19.01.2020
London

Cộng-đồng người Việt tại Anh-Quốc xuống đường biểu-tình hướng về Đồng-Tâm

Video FACEBOOK 1 - Video FACEBOOK 2

      

  

18.01.2020
Houston

Đêm Thắp Nến Cầu-Nguyện cho nạn-nhân xã Đồng-Tâm

      

        

18.01.2020
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FACEBOOK

17.01.2020
Paris

Biểu-tình lên tiếng cho Đồng-Tâm tại Đại-Sứ-Quán CSVN - Paris

Video Facebook 1 - YOUTUBE - 1

    

14.01.2020
Đồng-Tâm

13.01.2020
Tokyo

Tuyên đọc kháng-thư, của đồng bào tại Nhật Bản, trước ĐSQ CSVN

Video Facebook 1

12.01.2020
Osaka

Một số bạn trẻ người Việt tại Nhật-Bản đã tập-trung tại Osaka để tưởng nhớ đến Cụ Lê Đình Kình
và các nạn-nhân Đồng-Tâm

  

12.01.2020
Song-Ngọc

Linh mục Nguyễn Đình Thục và bà con giáo dân tại giáo xứ Song Ngọc đã thắp nến làm lễ,
cầu nguyện và tưởng nhớ đến cụ Lê Đình Kỉnh cùng các nạn nhân Đồng Tâm

  

11.01.2020
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FACEBOOK

09.01.2020
Đồng-Tâm

Nhân-chứng nói dân ném bom xăng khi hàng ngàn cảnh-sát đổ về Đồng-Tâm đêm 09.01.2020.
Bộ Công-an xác-nhận 3 cảnh-sát và 2 người dân thiệt mạng : Cụ Lê Đình Kình và con là Ông Lê Đình Chức.

LE FIGARO - VC_VIETNAMPLUS - NOUVELLES_DU_MONDE - INDOMEMOIRES - BBC_VN - RFI_VN

RFA 1 - RFA 2 - YOUTUBE 1

      

     

 

04.01.2020
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FACEBOOK

      

       

     

01.01.2020
Đồng-Tâm

Người dân Đồng Tâm tuyên chiến với giặc CS trong ngày đầu tiên Năm mới 2020

Video YOUTUBE

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !