25.07.2015
Tổng-Tuyệt-thc cho Tù-Nhân Lương-Tâm tại Việt Nam
Journée mondiale de Grève de la Faim
pour soutenir les Prisonniers de Conscience au Vietnam

Diego, libre dans sa tête

AUCKLAND - New Zealand

Highland Park, Howick, Auckland : 10g00 - 16g00 ngày 25.07.2015
355 Bucklands Beach, Howick, Auckland : 18g00 ngày 25.07.2015 - 10g00 ngày 26.07.2015

       

SEOUL - Korea
     
SYDNEY - Australia

Sydney City Town Hall
08g00 - 20g00 ngày 25.07.2015 và sau đó về nhà tiếp tục (cá nhân hoặc theo nhóm) cho đến 08g00 ngày 26.07.2015

          

SYDNEY - Australia
Nhà thờ Quốc Tổ, 187 The Horsley Drive, Fairfield. N.S.W 2165 : 08g00 ngày 25.07.2015 - 08g00 ngày 26.07.2015
MELBOURNE - Australia

Đền thờ Quốc Tổ, 90 Knight Ave Sunshine North Vic 3032 : 09g30 ngày 25.07.2015 - 09g30 ngày 26.07.2015

     

HÀ NI - Việt-Nam

Công-viên Bách Thảo, đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội : 08g00 ngày 25.07.2015 tới 08g00 ngày 26.07.2015
(Sau 22g Công Viên Bách Thảo đóng cửa, các tuyệt-thực-viên sẽ về nhà và tiếp tục tuyệt-thực tới 08g00 ngày hôm sau)

         

         

       

SÀIGòN - Việt-Nam

trước hang đá tượng Đức Mẹ, Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3
08g00 - 21g00 ngày 25.07.2015

      

   

NHA TRANG - Việt-Nam

Công-viên đường Trần Phú, đối diện đài Truyền-hình Khánh Hoà : 09g00 – 21g00 ngày 25.07.2015

     

HELSINKI - Finlande

Esplanadin puisto : 10g00 - 24g00 ngày 25.07.2015

     

PRAHA - République Tchèque

Quảng-trường Vaclav : 10g00 ngày 25.07.2015 - 10g00 ngày 26.07.2015

      

  

PARIS - France

Quảng-trường Nhân-Quyền Trocadéro - F-75016 Paris : 12g00 - 19g00 ngày 25.07.2015

video Youtube

           

               

PARIS - France
Hội quán Việt Nam Paris, rue du Disque, 7- F-75013 Paris : 20g00 ngày 25.07.2015 - 12g00 ngày 26.07.2015
HOUSTON - USA

Trụ-sở Cộng-đồng - 7100 Clarewood Dr : 11g00 ngày 25.07.2015 - 11g00 ngày 26.07.2015

       

                 

SAN JOSE - USA

West Plaza San Jose City Hall, 200 East Santa Clara Street, San Jose, California
13g00 ngày 25.07.2015 - 13g00 ngày 26.07.2015

          

         

    

       

WESTMINSTER - USA

Parking khu Lee's Sandwiches Plaza, LLC 9251-9261 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683 California
20g00 ngày 25.07.2015 - 08g00 ngày 26.07.2015

        

  

WASHINGTON D.C. - USA