Liege VTA FALL 2010 Doubles Tournament

25.09.2010

Double-click on each picture to enlarge

PHOTOS 3/3

Karaoké

Và tôi cũng yêu em (Nguyễn Hoàng Hùng - Trần Viết Thụy)

I just call to say I love you - Tous les garçons et les filles (Trương Anh Dũng & Francine - Trương Thanh Lâm & Juliette)

Who'll stop he rain (Lê Hữu Lộc / Trương Anh Dũng & Francine)

        

    

 

Photos-souvenirs...

               

Photos 1/3   Photo 2/3