QUỐC HẬN 2015

Commémoration du 30 avril

40 năm / 40 ans

BIỂU-TìNH QUỐC-HẬN TRÊN KHẮP THẾ-GIỚI
COMMEMORATION DU 30 AVRIL
A TRAVERS LA PLANETE

ÂU-CHÂU

EUROPE

Berlin : Liên-Hội Ngưi Việt Tỵ Nạn / CHLB ĐỨC - ALLEMAGNE

Bruxelles : Cộng-Đồng Việt-Nam / VQ BỈ - BELGIQUE

Den Haag : Cộng-Đồng Ngưi Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản / HOÀ LAN - HOLLANDE

Frankfurt am Main : Hội Ngưi Việt Tỵ Nạn Cộng Sản / Frankfurt & VPC
ĐỨC / ALLEMAGNE

Londres : Cộng-Đồng Ngưi Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản / VQ ANH - ROYAUME-UNI : VIDEO 1 - VIDEO 2 - VIDEO 3

Paris : Cộng-Đồng Ngưi Việt Quốc-Gia Tự-Do/ PHÁP / FRANCE

Paris : Tập-Thể Ngưi Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản / PHÁP / FRANCE

GIA NÃ ĐẠI

CANADA

Mississauga : Cộng-Đồng Ngưi Việt / Ontario : VIDEO 1 - VIDEO 2 - VIDEO 3

Montréal : Cộng-Đồng Ngưi Việt Quốc Gia Vùng Montréal

Ottawa : Liên Hội Ngưi Việt / CANADA : VIDEO 1 - VIDEO 2

Toronto : Hội Ngưi Việt /Toronto

HOA KỲ

U.S.A.

Houston, Texas : Hội-Đoàn Quân-Đội & Cảnh-Sát Quốc-Gia

Little Saigon, California : VIDEO 1 - VIDEO 2

San Diego, California : Cộng-Đồng Việt-Nam / San Diego

Lễ Thượng-Kỳ Vit-Mỹ Tưởng-Nim 40 Năm Ngày Quốc-Hận trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway : Hip-Hội Ngưi Việt / San Diego : VIDEO 1 - VIDEO 2

Santa Clara, California : Cộng-Đồng Ngưi Việt Quốc-Gia Bắc Cali

Washington-Virginia

Westminster, California : Cộng-Đồng Ngưi Việt Quốc-Gia Nam Cali

ÚC-CHÂU

AUSTRALIA

Canberra : Cộng-Đồng Ngưi Việt / Úc-Châu : VIDEO 1 - VIDEO 2

Melbourne : Cộng-Đồng Ngưi Việt Tự-Do / Victoria

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !