Quốc-Hận
30.04.2018
trên khắp thế-giới

Commémoration du 30 avril
à travers la planète

tại Quốc-Nội - au Vietnam

30.04.2018
Thái-Hà

Bài ging ngày 30 tháng 4 của Cha Nguyễn Ngọc Nam Phong trước 4.000 người
Video Youtube

28.04.2018
Biên-Hoà

09g30 : anh em Chiến-Hữu Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa viếng, dâng hương tưởng-niệm Anh Linh Tử-Sĩ các Quân,
Binh-Chủng Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa tại Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa.

  

30.04.2018
Alberta

Quốc-Hội Liên-Bang Canada đã ra đạo luật chọn ngày 30.04 hàng năm là ngày lễ trên toàn quốc của Canada (không bt buộc)
Tổ-chức tại Quốc-Hội tỉnh-bang Alberta, Canada
Video Youtube      Video Facebook

      

       

        

      

     

30.04.2018
Oslo

Video Youtube

30.04.2018
Ottawa

Video Youtube

30.04.2018
Paris

       

      

      

30.04.2018
San Jose

City Hall, San Jose : vietvungvinh.com

   

30.04.2018
Sydney

Thánh-Lễ Cầu-Nguyện và Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận 30.04 : vietcatholic.net

      

    

30.04.2018
Virginia

Video SBTN.TV

29.04.2018
London

Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại Anh Quốc
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Yyoutube 3
hon-viet.co.ukm

29.04.2018
Milpitas

QUỐC-HẬN 43 năm

29.04.2018
Montreal

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc-Hận 2018 : Video Youtube

       

                                   

29.04.2018
Paris

Video Youtube

                     

29.04.2018
Westminster

Ban Liên-Lạc Các Hội-Ðoàn Giới Trẻ Việt-Nam

      

      

      

 

29.04.2018
Westminster

Uỷ-Ban Thực-Hiện Ðài Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân Việt-Nam

      

      

 

28.04.2018
Berlin

Lá Thư từ ức Quốc: Tưởng-Niệm 43 Năm Quốc-Hận (1975-2018)
Tưởng-Niệm 43 Năm Quốc-Hận (1975-2018) - Nhật Báo Calitoday
Tưởng-Niệm 43 Năm Quốc-Hận (1975-2018)

      

      

      

28.04.2018
Bruxelles

28.04.2018
Canberra

QUỐC-HẬN 43 năm
CANBERRA 28.04.2018
43è Commémoration du 30 avril

28.04.2018
Columbus

      

28.04.2018
Copenhagen

    

28.04.2018
Dallas

Video Youtube 01      Video Youtube 02      Video Youtube 03      Video Youtube 04      Video Youtube 05      Video Youtube 06
Video Youtube 07      Video Youtube 08      Video Youtube 09      Video Youtube 10      Video Youtube 11      Video Youtube 12
Video Youtube 13      Video Youtube 14

28.04.2018
Evry

          

         

 

28.04.2018
Houston

Video Youtube

28.04.2018
Frankfurt

Tưởng-Niệm 43 Năm Quốc-Hận

28.04.2018
Minnesota

minnesotavietbao.com

      

     

       

28.04.2018
Mississauga

Video Youtube 1     Video Youtube 2

28.04.2018
Oregon

Video Youtube

28.04.2018
Orlando

Video Youtube

28.04.2018
San Jose

Video Youtube

28.04.2018
Sherbrook

     

28.04.2018
Toronto

VBSC Lễ Thượng Kỳ Ngày Quốc-Hận 2018
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3      Video Youtube 4
Video Youtube 5      Video Youtube 6      Video Youtube 7      Video Youtube 8

       

       

      

       

        

      

      

      

    

28.04.2018
Victoria

QUỐC-HẬN 43 năm
VICTORIA 28.04.2018
43è Commémoration du 30 avril

28.04.2018
Washington

Video Youtube 1

Lễ Treo Cờ Rủ Tưởng Niệm 43 Năm Ngày Quốc-Hận 30 THÁNG 4
Video Youtube 2

28.04.2018
Westminster

Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3      Video Youtube 4

22.04.2018
Vancouver

Video Youtube

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !