Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Mười Một - Novembre 2018

Manifestations générales à travers la planète
Novembre 2018

24.11.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

17.11.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

        

        

       

 

video Facebook

17.11.2018
San Jose

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

        

 

15.11.2018
Hà-Nội

DÂN OAN CÁC TỈNH BIỂU-TÌNH TRÊN PHỐ, TỐ-CÁO THAM-NHŨNG
TỪ NHÀ RIÊNG ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐẾN PHỐ HÀNG CHÁO,BA ĐÌNH, HÀ NỘI...

  

video Facebook

11.11.2018
Huế

Sau Thánh-lễ các Đan-sĩ Đan-viện Thiên-An tiếp-tục tuần-hành cầu-nguyện trên Đất thánh của mình, yêu cầu chính-quyền Thừa-Thiên Huế giải-quyết các đơn thư Khiếu-Nại - Kiến-Nghị của Đan-viện Thiên-An theo đúng quy-định của Pháp-Luật.

video Facebook 1 - video Facebook 2

10.11.2018
Huế

Sau một tuần chờ đợi nhưng UBND Thủy-Bằng đã không giải-quyết, ngược lại họ còn trả lời bằng một văn bản sơ-sài, thừa nhận việc chiếm đất của chủ công-trình xây-dựng..., các Đan-sĩ tiếp-tục đọc kinh lần hạt từ nhà dòng xuống nơi bị chiếm đất trái phép.

video Facebook 1 - video Facebook 2

09.11.2018
Bình-Thuận

Vào lúc 8g tối ngày 09.11.2018 tại Chợ 14 Xã Hàm-Cường, Bình-Thuận.

08.11.2018
Hà-Nội

DÂN OAN CÁC TỈNH BIỂU-TÌNH TRÊN PHỐ, TỐ-CÁO THAM-NHŨNG
     

06.11.2018
Bussy

LE MAIRE DE BUSSY RECONFIRME SON DESENGAGEMENT : PAS DE VENTE DE TERRAIN NI DE RECONNAISSANCE DU PROJET DE CONSTITUTION DE LA NATION KINH..

Thị-trưởng Bussy tái-xác-nhận : sẽ không bán đất và không công-nhận dự-án "Dân-tộc Kinh" !

video Youtube

      

   

06.11.2018
Genève

03.11.2018
London

Cơ-sở Đảng Việt Tân tại Anh Quốc tổ-chức một bữa cơm yểm-trợ quốc-nội

     

03.11.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook 1 - video Facebook 2

     

01.11.2018
Huế

Các Đan-sĩ tiếp-tục tuần-hành từ nhà nguyện chính xuống vị-trí đất của mình đang bị công-trình đền, miếu xây lấn chiếm

video Facebook

01.11.2018
Hà Nội

Phản-đối trước Bộ Nội-Vụ, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

 

01.11.2018
Huế

Quý Cha, Quý Thầy tại Đan Viện Thiên An, Huế, đang căng băng rôn
phản-đối nhà cầm quyền Thừa Thiên An Huế cướp đất.

     

video Facebook 1 - video Facebook 2

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !