*****   Vietnamese karaoke songs for private use only   *****   PRIVATE USE ONLY   *****

ARTIST

FILES

SIZE (kb)

DOWNLOAD

Đức-Huy

15

 202

Ngô Thụy Miên

9

 107

Phạm Duy

8 158

Trịnh Công Sơn

13

137

Trịnh Nam Sơn

13

121

Vũ Thành An

2

 24

các tác-giả khác 1

41

393

các tác-giả khác 2

 30

 306

các tác-giả khác 3

44

 470

     

Tôi rất mong t́m được những karaoké/midi của VũThành An, Lê Uyên Phương, vv...
Bạn nào có, hoặc biết nơi nào có, xin vui ḷng e-mail cho tôi!

Chân-thành cảm-tạ !