Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Sáu - Juin 2018

Manifestations générales à travers la planète
Juin 2018

29.06.2018
Paris

27.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1

26.06.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1

24.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1

24.06.2018
Manilla

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Một nhóm các bạn trẻ Việt-Nam đã tập-trung trước Đại-sứ-quán VC ở Manila, Philippines đưa ra tuyên-cáo 4 điểm yêu-cầu VC điều-tra và xử-lý những người đã bắt giữ,
tra-tấn người biểu-tình ôn-hòa ở VN trong 2 tuần-lễ vừa qua.

RFA Vietnam - Facebook

24.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1

24.06.2018
Vancouver

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

      

   

23.06.2018
Bc-Ninh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

23.06.2018
Biên-Hoà

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

23.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

23.06.2018
Ngh-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

23.06.2018
Nha-Trang

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1    Video Youtube 2    Video Youtube 3    Video Youtube 4

23.06.2018
Paris

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

       

       

       

    

23.06.2018
Phan-Thiết

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

23.06.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

      

     

      

 

23.06.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Giáo-xứ Vĩnh Hòa, Yên-Thành, thành-phố Vinh đã xuống đường diễn-hành
phản-đối luật an-ninh mạng và đặc-khu
Video Facebook

23.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Hàng trăm sinh-viên Đại-học biểu-tình phản-đối Trung-Cộng
Video Youtube

22.06.2018
Long-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

22.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Công-trường Công-xã Paris
Video Youtube

21.06.2018
Sài-Gòn

Tướng Nguyễn Đức Huy công-bố sự thật chấn-động những người yêu nước chống giặc Tàu
Video Youtube

21.06.2018
Westminster

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Hừng-hực lửa trong đêm văn-nghệ đấu-tranh tại chùa Điều Ngự

   

www.nguoi-viet.com

20.06.2018
Phan-Rí

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
  

Video Youtube

19.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

19.06.2018
Tân-Bình

Nổ tại trụ-sở Công-an phường 12 Tân-Bình, 1 nữ cán-bộ bị thương...
Video : tuoitre.vn/

19.06.2018
Varsovie

Biểu-tình phản-đối Đại-biểu QH Nguyễn Văn Thân ở Ba-Lan
http://vietinfo.eu/

18.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1   Video Youtube 2   Video Youtube 3

17.06.2018
Hà-Tĩnh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Hàng ngàn giáo-dân Hạt Văn-Hạnh đã xuống đường biểu-tình
Video Facebook 1 - Video Facebook 2 - Video Facebook 3 - Video Facebook 4
Video Youtube 1   Video Youtube 2

      

17.06.2018
Houston

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube
Video Facebook

17.06.2018
Mỹ-Tho

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook
Video Youtube

17.06.2018
Phương-Mỹ

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

17.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
     

Khu-vực Nhà thờ Đức Bà ở quận 1 và công-viên Hoàng Văn Thụ ở Tân-Bình thuộc Sài-Gòn
Video Youtube 1   Video Youtube 2

17.06.2018
Seoul

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

17.06.2018
Song-Ngọc

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

17.06.2018
Văn-Hạnh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
   

17.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Tổng-Biểu-Tình của các Giáo-Phận từ Bắc vào Nam
Video Youtube

17.06.2018
Suwon

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC BIỂU TÌNH Ở SUWON- HÀN QUỐC ĐÒI ĐẶC KHU 99 NĂM
Video Facebook

17.06.2018
Thanh-Hóa

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Tĩnh-Gia, Thanh-Hóa. Ngư-dân biểu-tình đụng-độ với lực-lượng an-ninh
Video Facebook

17.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

16.06.2018
Bruxelles

16.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

16.06.2018
Nghệ-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

16.06.2018
Vancouver

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
     

       

       

16.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Tổng-hợp những cuộc Tổng-Biểu-Tình từ Bắc vào Nam
Video Youtube 1   Video Youtube 2

15.06.2018
Paris

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

15.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

15.06.2018
Tây-Ninh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

14.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

13.06.2018
Houston

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

       

      

    

13.06.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Đêm Hướng về Việt-Nam
Video Facebook

12.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

12.06.2018
San Jose

12.06.2018
Washington

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

11.06.2018
Biên-Hòa

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Công-nhân Pouchen, Sài-Gòn, đình-công phản-đối Dự-Luật Ðặc-Khu Kinh-Tế
Video Youtube   Video Facebook

11.06.2018
Bình-Thuận

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Trụ-sở CA Tuy-Phong, Bình-Thuận thất-thủ, lãnh-đạo tháo chạy...
Video Youtube 1   Video Youtube 2   Video Youtube 3   Video Youtube 4

11.06.2018
Phan-Rí

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Người biểu-tình Phan-Rí tấn-công Cảnh-sát
Video Youtube 1   Video Youtube 2    Video Youtube 3
Video Facebook 1

11.06.2018
Sunshine

10.06.2018
Bình-Thuận

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3      Video Youtube 4

10.06.2018
Đài-Loan

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1      Video Youtube 2

10.06.2018
Den Haag

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://chantroimoimedia.com

      

10.06.2018
Frankfurt-am-Main

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1      Video Youtube 2
https://vietbao.com
    

10.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

10.06.2018
Mỹ-Tho

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

10.06.2018
Na-Uy

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

10.06.2018
New-York

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

10.06.2018
Nha-Trang

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3
Video Facebook

10.06.2018
Oslo

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

10.06.2018
Paris

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
VideoYoutube

10.06.2018
Quỳnh-Vinh

Thị-xã Hoàng-Mai, Quảng-Bình xuống đường phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

10.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

10.06.2018
Springvale

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
       

       

10.06.2018
Tokyo

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

10.06.2018
Toronto

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

   

  

10.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Cả nước bùng phát biểu-tình lớn chưa từng có trong lịch-sử , CA tháo chạy nhu vịt...
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3      Video Youtube 4      Video Youtube 5

10.06.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
 

10.06.2018
Washington

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
Biên-Hoà

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
Bình-Thuận

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
Cam-Ranh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

09.06.2018
Đ-Nẳng

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
Đài-Loan

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
Đc-Lak

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
-Ni

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube
Video Facebook

09.06.2018
Nha-Trang

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
Ngh-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1      Video Youtube 2

09.06.2018
Paris

09.06.2018
Phú-Lộc

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
Québec

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
       

     

      

      

      

09.06.2018
Quỳnh-Lưu

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3      Video Youtube 4
Công-nhân Pouchen, Sài-Gòn, đình-công phản-đối Dự-Luật ặc-Khu Kinh-Tế
Video Youtube 1      Video Youtube 2
rfa.org/vietnamese

09.06.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.09.2018
Sydney

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
Tokyo

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

09.06.2018
Vĩnh-Hoà

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
   
Video Youtube

08.06.2018
Hà-Ni

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video Youtube

08.06.2018
Little Saigon

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
    

08.06.2018
San Francisco

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
       

06.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

04.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

03.06.2018
Việt- Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook
       

           

        

           

     

          

 

03.06.2018
Song-Ngọc

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
    

02.06.2018
Hà-Nội

Một số anh em tại Hà-Nội căng biểu-ngữ hướng tới phiên xử phúc-thẩm các anh chị em HAEDC vào ngày 04.06 tới đây.
Nội-dung biểu-ngữ là "Dân-chủ không phải là tội".

Video Facebook.com/trinhbaphuong

02.06.2018
Hà-Nội
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
        

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !