Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
LYON 1971

Địa-điểm :

Thời-Điểm :

Số tham-dự-viên :

Thành-viên Tổ-chức :

Trưởng-Ban Tổ-Chức :

Lyon, France

từ   đến   tháng 7 năm 1971

250

Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris

?

Lễ Khai-Mạc Bơi Lội
Sinh-hoạt Điền-Kinh
Thể-Thao Bóng Bàn
Lễ Trao Giải & Bế-Mạc Bóng Chuyền . Bóng Rổ . Bóng tròn
Quần-Vợt
  Vũ-Cầu
  Ca-Sĩ Đại-Hội  .  Cờ Tướng
 

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o L Hữu o : dao_liege@hotmail.com