Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
 
 

*** ANH : London

*** B : Louvain, Lige 

*** AN-MẠCH : Slagelse 

*** C : Stuttgart, Krefeld, Barnstorf, Bremen 

*** PHP : Lyon, Grenoble, Besanon, Dijon, Jouy-en-Josas,  Vannes, Lille, Beauvais, Paris, Marseille, Montigny-le-Bretonneux, Marignane, Arles, Chtenay-Malabry,   Cergy

*** THỤY-SĨ   Genve, Lausanne

Hn-hoan cho mừng

   .H.T.T.V.N..C, l ai ?

   Từ hơn 30 năm qua, HTTVNC được tổ-chức hng năm tại một Thnh-Phố của u-Chu bởi một Hội-on Thnh-Vin ại-Hội Việt-Nam u-Chu, v đ trở thnh cuộc hẹn-h rộng-lớn nhất của Tuổi Trẻ Việt-Nam tại u-Chu !

   .H.T.T.V.N..C., l g ?

    HTTVNC l, trước tin, hơn 200 lực-sĩ đến từ khắp phương trời u-Chu (Anh, Bỉ, an-Mạch, ức, Ho-Lan, Na-Uy, Php, Thụy-Sĩ,...) để tham-dự trong suốt một tuần-lễ một cuộc tranh-ti thể-thao thật ho-hứng v một sinh-hoạt thuần-ty Việt-Nam thật no-nhiệt ! HTTVNC l một sinh-hoạt quy-m, với Lng ại-Hội (được trang-tr với những danh-lam thắng-cảnh Việt-Nam), với Lễ Khai-Mạc ại-Hội thật huy-hong, với Họp Chợ Việt-Nam, với những buổi tối sinh-hoạt Lửa Trại, Tuyển-Lựa Ca-Sĩ ại-Hội, ố Vui ể Học, Văn-Nghệ Chủ-ề, Lễ Trao-Giải v Bế-Mạc ại-Hội,...

   .H.T.T.V.N..C., ai được tranh-ti ?

    Muốn tham-dự (thể-thao) HTT, mỗi c-nhn đều phải thuộc một phi-đon, v phi-đon ny phải thuộc một hội-đon c tn trn danh-sch HTT kỳ đ. (Quy-Chế HTTVNC, chương 2 điều 1). HTTVNC được quản-trị theo một Quy-Chế được HVNC biểu-quyết, với tất cả chi-tiết cần-thiết, từ vấn-đề tham-dự đến việc tổ-chức, cc nghi-lễ trong HTT, vấn-đề trọng-ti, kỷ-luật, luật-lệ của từng bộ-mn thể-thao,... Danh-sch HTTVNC gồm những hội-đon Thnh-Vin Chnh-Thức HTTVNC v một số hội-đon được mời tham-dự với tư-cch thn-hữu. (Quy-Chế HTTVNC, chương 2 điều 2).

  .H.T.T.V.N..C., tổ-chức thế no ?

    Theo Quy-Chế HTTVNC, Ban Tổ-Chức phải hon-ton biệt-lập với hội-đon nhận tổ-chức HTT ! ấy chnh l tinh-thần ại-Hội, được thể-hiện ngay từ căn-bản, để bảo-đảm sự v-tư v tinh-thần thượng-v của mỗi phi-đon, nhất l của Ban Tổ-Chức ! Vậy Ban Tổ-Chức phải lm g ? Ban Tổ-Chức chỉ phải ... tổ-chức HTT, trn cc phương-diện cơ-sở thể-thao, nơi tr-ngụ, vận-động cơ-quan truyền-thng, vận-động ồng-Bo tham-dự đng-đảo, chuẩn-bị những phương-tiện cần-thiết cho việc tổ-chức mọi sinh-hoạt... Tm lại, l tất cả mọi khi-cạnh kỹ-thuật của việc tổ-chức. Cn điều-hnh ại-Hội, th đ c Hội-ồng Chủ-Tịch (gồm cc Trưởng-Phi-on v Trưởng-Ban Thể-Thao), c Hội-ồng Kỷ-Luật (do Hội-ồng Chủ-Tịch bầu-cử),...

  Vi nt về ại-Hội Thể-Thao Việt-Nam u-Chu

* ại-Hội Thể-Thao Việt-Nam u-Chu được tổ-chức để khuyến-khch tinh-thần đồng-đội, tnh đon-kết, v một phong-tro khỏe để phụng-sự quốc-gia * Dựa trn tinh-thần đ định, những sinh-hoạt văn-nghệ cộng-đồng đ được thực-hiện xen kẽ với những cuộc tranh-ti thể-thao. * ại-Hội Thể-Thao Việt-Nam u-Chu l một trong những sinh-hoạt cột-trụ của ại-Hội Việt-Nam u-Chu. Cc sinh-hoạt khc của ại-Hội Việt-Nam u-Chu gồm c m Văn-Ha, Trại Hội-Thảo v Học-Tập, v ại-Hội Thường-Nin. * ại-Hội Việt-Nam u-Chu l một cơ-cấu quy-tụ một số hội-đon thanh-nin sinh-vin đ chấp-nhận lin-lạc v hợp-tc với nhau trong tinh-thần lin-đới v tương-trợ. ại-Hội Việt-Nam u-Chu được điều-hnh bởi một bản Quy-Chế v cc cng việc hnh-chnh được giao-ph cho một Ban Thư-K Thường-Trực. * Tham-dự ại-Hội Thể-Thao Việt-Nam u-Chu khng phải chỉ duy-nhất để gặt-hi những huy-chương trong cc giải thể-thao. y cn phải l dịp để tm-hiểu hoạt-động của những hội-đon khc, để trao-đổi những suy-nghĩ với những người Việt đến từ khắp phương trời. * Giải-thưởng cao-qua nhất cho một phi-đon tham-dự ại-Hội Thể-Thao Việt-Nam u-Chu l Giải Nh-Nhặn. Giải ny được trao cho phi-đon đ c tinh-thần lnh-mạnh trong cc giải thể-thao, đ biết ha mnh vo cc sinh-hoạt phội-thể-thao, đ thng-cảm với những kh-khăn của Ban Tổ-Chức, v gp phần-vụ vo cng-cuộc tổ-chức.

* Khi được giao-ph thực-hiện ại-Hội Thể-Thao Việt-Nam u-Chu, Ban Tổ-Chức c nhiệm-vụ giữ cho cuộc tổ-chức một thăng-bằng trn mặt ti-chnh, khng lời khng lỗ. Nhiệm-vụ ny cần được cc hội-đon tham-dự chia-xẻ.

* Dựa vào bản Quy-Chế Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu, một cá-nhân muốn tham-dự Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu phải ghi-danh trong một phái-đoàn. Phái-đoàn này phải thuộc một hội-đoàn được mời tham-dự Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu với tính-cách Chính-thức hoặc Thân-Hữu.

      
   

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o L Hữu o   .   Rue Sainte-Vronique, 20   .   B-4000 Lige   .   Belgique