Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
 
 

Hnh-ảnh & kết-quả cc Đại-Hội

1965

Lyon

France

1983

Paris

France

1966

Lyon

France

1984

Marseille

France

1967

Grenoble

France

1985

Krefeld

Allemagne

1968

Besanon

France

1986

Genve

Suisse

1969

Dijon

France

1987

Montigny-le-Bretonneux

France

1970

Jouy-en-Josas

France

1988

Marignane

France

1971

Lyon

France

1989

Arles

France

1972

bi-bỏ

 

1990

Paris

France

1973

Vannes

France

1991

Lige

Belgique

1974

Louvain

Belgique

1992

Barnstorf

Allemagne

1975

Lille

France

1993

Lausanne

Suisse

1976

Stuttgart

Allemagne

1994

Cergy-Pontoise

France

1977

bi-bỏ

 

1995

Marseille

France

1978

Beauvais

France

1996

London

Grande-Bretagne

1979

bi-bỏ

 

1997

Paris

France

1980

Genve

Suisse

1998

Lige

Belgique

1981

Lige

Belgique

1999

Bremen

Allemagne

1982

Slagelse

Danmark

2000

bi-bỏ

 
 

Những trang ny cn thiếu rất nhiều hnh-ảnh về cc ĐHTT

rất mong nhậnđược sự đng-gp của cc Bạn !!!

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o L Hữu o   .   Rue Sainte-Vronique, 20   .   B-4000 Lige   .   Belgique