Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
 

Địa-điểm :

Thời-Điểm :

Số tham-dự-viên :

Thành-viên Tổ-chức :

Trưởng-Ban Tổ-Chức :

Genève, Suisse

từ 19 đến 26 tháng 7 năm 1980

250

Hội Người Việt Tự-Do / Thụy-Sĩ

?

 
 
GENEVE 1980
Lễ Khai-Mạc Bơi Lội
Sinh-hoạt Điền-Kinh
Thể-Thao Bóng Bàn
Lễ Trao Giải & Bế-Mạc Bóng Chuyền . Bóng Rổ . Bóng tròn
Quần-Vợt
  Vũ-Cầu
  Ca-Sĩ Đại-Hội  .  Cờ Tướng
 

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com