Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 

Địa-điểm :

Thời-Điểm :

Số tham-dự-viên :

Thành-viên Tổ-chức :

Trưởng-Ban Tổ-Chức :

Barnstorf, Allemagne

từ đến tháng 7 năm 1992

200

Tổ-Chức Sinh-Hoạt Người Việt Tỵ-Nạn / CHLBĐừc

Phạm Công Hoàng

BARNSTORF 1992

Lễ Khai-Mạc
Bơi Lội
Sinh-hoạt
Điền-Kinh
Thể-Thao
Bóng Bàn
Lễ Trao Giải & Bế-Mạc
Bóng Chuyền . Bóng Rổ . Bóng tròn
Quần-Vợt
Vũ-Cầu
Ca-Sĩ Đại-Hội  .  Cờ Tướng
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com